Lokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Besluit kabinet onderschrijft belangrijke uitgangspunten Noord-Hollandse datacenterstrategie

'En dat is niet gunstig voor de Wieringermeer'

HAARLEM – Het kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters. Ook de toelatingscriteria voor de vergunningverlening worden strenger. Dit besluit sluit aan bij belangrijke uitgangspunten van de Noord-Hollandse datacenterstrategie.

Ilse Zaal, gedeputeerde economie: “Minister De Jonge wil dat er meer regie komt op de komst van hyperscale datacenters. Dit omdat ruimte schaars is en omdat de datacenters veel energie verbruiken. Noord-Holland onderschrijft deze noodzaak en heeft daarom begin februari als eerste provincie een datacenterstrategie vastgesteld. Wij willen het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden maar wij stellen wél hoge eisen aan de komst van nieuwe datacenters.”

Het kabinet wil nieuwe bouwaanvragen voor hyperscale datacenters aanhouden en niet inwilligen voor een duur van 9 maanden. Dit besluit heeft geen invloed op de datacenterontwikkelingen in de gemeente Hollands Kroon omdat het Rijk in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de locatie Middenmeer heeft aangewezen als hyperscale cluster.

Regelgeving
De provincie Noord-Holland heeft 3 clusters aangewezen waar nieuwe datacenters gevestigd kunnen worden. De ambitie die is verwoord in de Noord-Hollandse datacenterstrategie wordt nu vertaald in concrete maatregelen en regelgeving. Ilse Zaal: “In de Omgevingsverordening NH2022 wordt opgenomen dat zich geen nieuwe datacenters meer mogen vestigen buiten de aangewezen gebieden (Haarlemmermeer, Hollands Kroon en Amsterdam). Ook mogen de datacenters zich alleen vestigen op bedrijventerreinen, met een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan.“

Gelijk speelveld
Ilse Zaal: “Wij gaan met het Rijk in gesprek. Wij willen dat er landelijk een gelijk speelveld komt om te voorkomen dat datacenters zich gaan vestigen op locaties met een milder regime. Wij gaan onze vestigingsvoorwaarden voorleggen aan andere provincies en het Rijk en vragen hen soortgelijk beleid vast te stellen.”

Strategie
De Datacenterstrategie Noord-Holland is op 7 februari 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. De strategie is bedoeld om in de provincie Noord-Holland te sturen op de vestiging en ontwikkeling van datacenters. Deze datacenterstrategie bevat de belangrijkste uitgangspunten, ambities en provinciale voorwaarden voor de vestiging van datacenters.

Laat meer zien
Back to top button