GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuws

Alles wat je moet weten over de gladheidsbestrijding in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Stel, het vriest een keer flink dan is het goed te weten hoe de gladheidsbestrijding in Hollands Kroon is geregeld. De firma Dura Vermeer is in onze gemeente verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op gemeentelijke wegen.

Wat zijn de strooiroutes?
Een strooiroute duurt ongeveer 2,5 uur. Houd er daarom rekening mee dat er niet direct overal zout ligt en het nog glad kan zijn op de wegen. De strooiroutes voor heel Hollands Kroon staan in één kaart. Aan de informatie op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. Zoomt u in op de kaart om per kern/gebied de strooiroute te zien.

Welke wegen worden gestrooid?
Niet alle gemeentelijke wegen worden gestrooid. We strooien alleen de drukkere wegen, zoals busroutes, verbindingswegen naar de dorpskernen, doorgaande (wijk)ontsluitingswegen, winkelgebieden, ouderencentra, schoolroutes en fietspaden buiten de bebouwde kom. Bij zeer extreme weersomstandigheden (bijv. extreme sneeuwval) kan overmacht ontstaan waardoor niet op alle wegen gestrooid kan worden. De belangrijkste wegen krijgen dan voorrang op de minder belangrijke wegen.

Wanneer wordt er gestrooid?
In Hollands Kroon wordt gestrooid voordat het glad wordt. De firma Dura Vermeer trekt hierin gelijktijdig op met de strooidienst van de Provincie Noord-Holland. Dit betekent dat zowel de provinciale als de gemeentelijke wegen in onze gemeente min of meer gelijktijdig en preventief worden gestrooid, wat de veiligheid van de weggebruiker ten goede komt. Bij het strooien wordt gebruik gemaakt van zogenaamd ‘nat’ zout. Het voordeel hiervan is dat er nauwkeuriger kan worden gestrooid, het hecht beter aan het wegoppervlak en verwaait minder snel dan droog zout.

Stelt de gemeente zout beschikbaar?
Nee, Hollands Kroon verstrekt geen zout aan particulieren en bedrijven.

In welke periode wordt er gestrooid?
De gladheidsbestrijding vindt plaats van 1 november tot en met 31 maart.

Kan ik een klacht indienen – of melding maken – over gladheid?
Ja, dat kan. Dit kunt u doen via de Fixi app. Ook kunt u gebruik maken van een speciaal telefoonnummer en
e-mailadres van de aannemer: T: 088-9994460 M: meldingengladheid@duravermeer.nl.

Laat meer zien
Back to top button