Lokaal nieuwsNieuws

Aanvraag Jongert voor huisvesting arbeidsmigranten op de Oude Zeug

WIERINGERMEER – Bij de gemeente Hollands Kroon is een principeverzoek ingediend door Jongert Marine & Workboats B.V. gevestigd aan Kluisgat te Wieringerwerf om twee hotelschepen in te mogen zetten voor het huisvesten van tijdelijke medewerkers, en tevens bieden van logies.

De schepen zullen dienen als onderdak voor eigen werknemers van Jongert (werf) en voor werknemers van opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn betrokken bij grote projecten in de regio en hebben logies nodig voor hun medewerkers. Tot deze opdrachtgevers behoren onder andere Siemens (Windpark Fryslân – IJsselmeer) en Google (datacenter – Agriport). Beide hotelschepen worden afgemeerd in de Jaanhaven op de Oude Zeug.

‘Binnen de gemeente Hollands Kroon is een tekort aan geschikte logiesplekken, en richt zich nu vooral op huisvesting binnen de woonkernen. Met deze hotelschepen wordt grootschaliger logies buiten de kernen mogelijk gemaakt. Deze wijze van huisvesting legt geen beslag op de bestaande/beschikbare woningvoorraad. Woningen die nu nog in beslag worden genomen door tijdelijke medewerkers komen naar verwachting vrij. Dat heeft een positief effect op de doorstroming op de woningmarkt. Ook is de kans op overlast in de aangrenzende kernen/dorpen minimaal omdat de huisvesting op de hotelschepen volledig zelfvoorzienend is, er voldoende recreatiemogelijkheden zijn en de kamers uitsluitend full-service worden verhuurd.’ schrijft Jongert in de aanvraag.

De hotelschepen bieden elk plaats aan 180 personen per schip, verdeelt over 90 hutten. In totaal kunnen er maximaal 360 personen gehuisvest worden. De initiatiefnemer gaat uit van een gemiddelde kamerbezetting van 1½ persoon per kamer te rekenen, waarmee de bezetting op 270 personen komt. De hotelschepen worden verhuurd full-service en full-board. Dat betekent inclusief eten en drinken (geen alcohol). Alle voorzieningen en recreatiemogelijkheden zijn aanwezig om het verblijf aan boord te stimuleren en aangenaam te maken. De beide hotelschepen zullen worden ingezet voor een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar.

Tijdens de beeldvormende vergadering op donderdagavond 6 februari die gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten zal ook het initiatief van Jongert besproken worden. Ook zal dan het principeverzoek voor huisvesting van 24 arbeidsmigranten aan de Ulkeweg 23 besproken worden. Ook de huisvesting van arbeidsmigranten bij het voormalig Joods Werkdorp in Nieuwesluis zal middels een gewijzigd principeverzoek deel uitmaken van de beeldvorming.

De vergadering is openbaar en wordt gehouden in De ontmoeting in Anna Paulowna.

Laat meer zien
Back to top button