GemeentenieuwsNieuws

Kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad heeft op 28 november zes kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld. Verschillende regionale kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten liggen daaraan ten grondslag. Eigenaren kunnen met ons in gesprek te gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.

Zes kaders
Zes kaders gaan in de omgevingsvisie van Hollands Kroon meer duidelijkheid geven over wanneer recreatiewoningen omgezet kunnen worden naar woningen. In de afbeelding onderaan dit nieuwsbericht staan de kaders in een stroommodel.

  • Als een recreatiewoning toeristisch perspectief heeft, is wonen niet mogelijk.
  • Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet.
  • Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  • Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  • Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.
  • Eigenaren dragen een vereveningsbijdrage af om de ruimtelijke ordening in evenwicht te houden.

De vereveningsbijdrage
Het college heeft 17 december de grondprijzenbrief vastgesteld. Daarin staat dat voor 2020 een percentage van maximaal 15% van de WOZ-waarde van de recreatiewoning ten goede komt aan een gemeentelijk recreatiefonds.

Wat betekent dit voor eigenaren en bewoners?

  • Eigenaren kunnen nu contact opnemen om in gesprek te gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.
  • Bewoning van recreatiewoningen heeft op dit moment een lage prioriteit in ons handhavingsbeleid. Dat betekent dat er niet actief gecontroleerd en gehandhaafd wordt op permanente bewoning van recreatiewoningen. Wel controleert en handhaaft de gemeente vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (vaak i.v.m. uitkeringsfraude). Een mogelijke vervolgstap is dat handhaving van wonen in recreatiewoningen prioriteit krijgt. Dit verloopt dan volgens een zorgvuldig overwogen traject.
Laat meer zien
Back to top button