Agrarisch nieuwsNieuws

Jeroen Larrivee start als consultant Energietransitie Glastuinbouw

REGIO – De ondernemers in de glastuinbouwgebieden Alton, Agriport A7 en Grootslag lopen voorop in de verduurzaming met de geothermie en warmtenetwerken die daar zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt de mogelijke rol van waterstof onderzocht. De beschikbaarheid van externe duurzame CO2 voor bemesting van de teelt is verder een cruciaal item in de energietransitie van de glastuinbouw. Er wordt gewerkt aan een nieuwe GreenDeal CO2 met de overheid en aan diverse projecten voor CO2-afvang en levering aan de glastuinbouw. Jeroen Larrivee gaat hiermee aan de slag als consultant Energietransitie Glastuinbouw voor Greenport Noord-Holland.

Larrivee gaat zich onder andere bezig houden met het aanjagen van de regionale duurzaamheidsprogramma’s voor de greenports en het leggen van de verbinding met de nationale transitietafel Energietransitie van Greenports Nederland. Een belangrijke taak hierbij is om met de gebiedsgerichte aanpak aan de slag te gaan in de regio’s: één van de belangrijkste afspraken uit het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord. Een andere belangrijke taak die Larrivee wacht is aansluiting zoeken bij de Regionale Energie Strategieën (RES-en) en het ontwikkelen van een goed netwerk met ondernemers voor de verdere verduurzamingsopgave.

Tags
Laat meer zien
Back to top button
Close
Close