GemeentenieuwsNieuws

Hollands Kroon beheert nu alle wegen in eigen gemeente

HOLLANDS KROON – Sinds 1 januari beheert de gemeente Hollands Kroon alle wegen in de hele gemeente. Oók de polderwegen buiten de bebouwde kom van Nieuwe Niedorp, die van oudsher door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werden beheerd. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen inclusief de bijbehorende wegsloten, bermen, bruggen, bomen, lichtmasten en verkeersboden. Met deze overdracht van de wegen komt er een einde aan een enigszins onduidelijke situatie.

Zo beheert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in een beperkt aantal gemeenten in het werkgebied een deel van de wegen buiten de bebouwde kom. Dat is historisch zo gegroeid. Wegen op dijken werden onderhouden door het hoogheemraadschap. Maar waterschappen fuseerden en ook gemeenten. Inmiddels is de logica in het polderwegbeheer ver te zoeken. Reden voor het hoogheemraadschap om de wegen over te dragen aan, in dit geval, Hollands Kroon die deze taak binnen en buiten de bebouwde kom al uitvoert.

‘De samenwerking bij deze overdracht is buitengewoon soepel verlopen’, zo zegt hoogheemraad Rob Veenman, ‘het was duidelijk te merken dat Hollands Kroon al ervaring heeft met polderwegen en dus ook het onderhoud van watergangen en wegsloten, waardoor er geen sprake was van verrassingen.’

Toch komt er bij zo’n overdracht heel wat kijken. Zo was het nodig onderhoud van bomen, wegen en bruggen bij te werken, bebording te inspecteren, allerlei data – van bosschage tot wegmarkering – over te zetten en ga zo maar door. Een enkel monument wordt nog opgeknapt en het seizoen van de gladheidsbestrijding loopt door, maar verder werd de klus eind 2019 afgerond.

Volgens wethouder Theo Groot schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid voor de inwoners. ‘Het beheer en onderhoud van buitenwegen, is bekend terrein voor ons. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant op komen, is een logische stap. Voor onze inwoners schept dat duidelijkheid. Zij kunnen vanaf nu altijd bij de gemeente terecht met vragen over de wegen.’

Die vragen kunnen ook gaan over een lantaarnpaal die niet brandt. Om inwoners te laten weten dat de gemeente het juiste loket is voor vragen, voorziet Hollands Kroon in januari de lichtmasten van de juiste informatiestickers.

Als gevolg van de wegenoverdracht kan het hoogheemraadschap zich focussen op zijn kerntaken: veilige dijken en duinen, schoon en gezond water en het voorkomen van watertekort en -overlast. Binnenkort hoort daar ook het beheer en onderhoud van de primaire waterlopen in Hollands Kroon bij: dat zijn de sloten waarmee de aan- en afvoer van water in de gemeente wordt gereguleerd. Zo zijn de taken van gemeente en hoogheemraadschap weer logisch verdeeld.

Laat meer zien
Back to top button