GemeentenieuwsNieuws

Extra snelheidsremmers Westerland na overleg met bewoners

WESTERLAND – In Westerland wordt al lange tijd verkeersoverlast ervaren door het vrachtverkeer, campers en caravans en forenzen. Zij gebruiken de route door het dorp om vanaf de A7 op de N99 te komen. Dat zorgt voor gevoelens van onveiligheid bij de inwoners.

Daarom is in de meest recente bijeenkomst, op 11 februari jl., besloten om extra snelheidsremmers aan te brengen op de Koningsweg en de Poelweg. Dit worden wegversmallingen in de vorm van twee drempels. Een andere maatregel is dat de gemeente grote bedrijven die vaak met vrachtwagens door het dorp rijden, actief zal vragen om een andere route te pakken.

Tijdens een bijeenkomst in november vorig jaar kwam al naar voren gekomen hoe groot het probleem is op Westerland. Er zijn toen (schijn-) drempels aangelegd om de snelheid en intensiteit van zwaar verkeer uit Westerland te halen. De zorg bleef dat de (schijn) drempels niet voldoende zouden werken. Tegelijkertijd moest rekening worden gehouden met de belasting van zwaar verkeer op de huizen aan de Poelweg. De gemeente had aangegeven het effect van de drempels te blijven volgen en zo nodig extra maatregelen te nemen, in overleg met de bewoners.

Wethouder Theo Meskers: ‘Verkeersveiligheid is voor mij een prioriteit. Dat moeten we zoveel mogelijk samen voor elkaar krijgen. Van onze kant hebben we nu een aantal maatregelen op een rij gezet die we op korte termijn kunnen uitvoeren, zoals de snelheidsremmers. Het probleem op Westerland vraagt echter ook om maatregelen die een langere looptijd hebben, zoals inzet op een nieuwe verbinding tussen de A7 en de N99 en het terugbrengen van de maximumsnelheid op de Slootweg naar 60 km. Ook daarover zijn we in gesprek met de bewoners. Tegelijkertijd zien we dat er meer autoverkeer komt. In een uitgestrekt gebied als Hollands Kroon blijft de auto een belangrijke rol spelen en de mogelijkheden soms beperkt. We moeten naast praktisch dus ook creatief zijn in onze oplossingen. Het aanspreken van bedrijven die met veel vrachtverkeer door het dorp gaan, terwijl dit niet nodig is, is daar een voorbeeld van. Dit moet bijdragen aan een groter bewustzijn bij de chauffeurs om de overlast terug te dringen.’

De extra snelheidsremmers op de Poelweg en de Koningsweg worden nog dit voorjaar geplaatst. Over de andere maatregelen blijven gemeente en bewoners uit Westerland in gesprek.

Laat meer zien
Back to top button