NatuurNieuws

‘En wat ons altijd weer boeit’ door Peter C. Meijer: Patrijzen

In de zeventiger jaren was ik ledenraadslid van Vogelbescherming. Herman Klomp was toen de voorzitter. Hij was insectendeskundige (entomoloog) en ik ben nooit vergeten dat hij ons waarschuwde voor de terugval van het aantal insecten. Het leek voor ons niet zo’n vaart te lopen, maar hij vertelde ons dat in het geval van het
achteruitgaan van de insecten wij dit konden merken aan het aantal patrijzen dat wij in het veld zouden zien. Dat zou afnemen.

Het heeft lang geduurd, maar in de afgelopen tien jaar is het heel duidelijk geworden dat hij gelijk krijgt. Ik houd altijd een jaarlijst bij met de vogelsoorten die ik zie. De patrijs schitterde de laatste drie jaar door afwezigheid. Natuurlijk kun je in de waarnemingen die wij doorgeven via de website van Wierhaven zien dat er af en toe patrijzen worden gezien. Als ik het veld inga, bezoek ik altijd een van die plekken, maar helaas het lukte mij al minstens twee jaar niet. Het geluk voor mij echter is gekeerd, voor de patrijzenstand niet. Op 16 januari 2020 ging ik voor de derde keer kijken in de Normerpolder op Wieringen. Toen ik wilde wegrijden, ontdekte ik plotseling iets bruins tussen het gras. Ik had ze. Het waren er elf.

Bij de patrijs denk ik nog altijd aan mijn gesprek met jachtopziener Nan Plooy. Hij leerde mij wat weidelijke jacht is.’ Wij jagen niet meer op patrijzen, want dat kan niet meer doordat ze achteruitgaan. Dit gesprek vond in de jaren tachtig plaats Laten wij zuinig zijn op onze vogels en op de natuur waarin zij leven.

De foto is in 2019 gemaakt in de Broekerpolder op Wieringen door Jan van der Vegt. De vogel met de zwarte vlek is een mannetje.

N.B De Kleine Renvogel was op 17 januari 2020 nog steeds aanwezig nabij Poollland..

Laat meer zien
Back to top button