NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Vogel van het jaar: de Scholekster’ (155)

De afgelopen jaren heeft Vogelbescherming Nederland elk jaar aandacht gevraagd voor een vogelsoort die in aantallen achteruit gaat. Zo heb ik geschreven over de Wulp (2019), de Spreeuw (2020), de Wilde Eend (2021) en de Merel (2022). Dit jaar wordt er aandacht gevraagd voor de Scholekster.

In het blad van de Stichting Vogelonderzoek Nederland (SOVON) noemt Marcel Wortel de Scholekster de ‘nationale pechvogel’. Hij vindt dat deze vogelsoort de titel verdient, net zoals de Kievit en de Grutto. In 2008 werd er ook al extra aandacht gevraagd voor de Scholekster. Zelf geniet ik altijd van het ‘tepiet-tepiet-tepiet’ in onze wijk. Jagend achter een partner willen ze graag een nest maken in het boerenland. Daarin komen dan 3-4 eieren. Ze broeden één keer per jaar. Mogelijk leest u af en toe dat ze ook broeden op platte daken. Dat is een recente ontwikkeling, hoewel ik in de jaren tachtig op het dak van de Technische School Sint Willibrord in Alkmaar al gezien heb dat Scholeksters hun plek zochten op het dak. Broeden heb ik toen niet geconstateerd.

Scholeksters horen niet alleen bij de weidevogels, maar ook op het Wad komen er grote groepen voor. Daar zijn ze met de zeespiegelstijging niet veilig. Als ze in het Wadgebied broeden kunnen de broedsels verstoord worden door het opkomende water. Op het platteland is het de predatie van Zwarte Kraaien, Wezels en Vossen die het broeden verstoren. Als u iets wilt toevoegen aan de kennis van deze soort, kijk dan op www.jaarvandescholekster.nl en zie wat u dit jaar kunt doen om de kennis van deze gezellige vogel te vergroten.

Laat meer zien
Back to top button