NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Steltkluut’

De afgelopen week werden er twee vogels gezien in de Dijkgatsweide. Wie op wierhaven.nl de soortenlijst opzoekt en dan het aantal waarnemingen opzoekt sinds 2015 vindt dat er 292 waarnemingen zijn ingevoerd. Natuurlijk betekent dit niet dat er 292 vogels gezien zijn. Het zijn er jaarlijks 1 of 2 tegelijk.

Het is een soort die relatief zeldzaam is in Nederland. In 1979 zag ik deze soort voor het eerst in de Flevopolder. Niet zo gek want de steltkluut houdt van plas-dras gebieden en gaat daar soms broeden. Eigenlijk komen ze uit landen rond de Middellandse Zee en ook in Oost-Europa zijn er gebieden waar ze broeden. Ze trekken uit het broedgebied weg naar het zuiden in het najaar.

Als er in de broedtijd in Zuid-Europa droge tijden zijn, dan trekt de steltkluut meer naar het noorden en zijn er ook broedende vogels te vinden. Het is een prachtige vogel die hoog op de roze poten staat en een zwart-wit
verenpak heeft. De kluut is in onze regionen een meer voorkomende soort te herkennen aan de combinatie van een zwart-wit verenpak.

Bij Den Oever op het schor of in de plasjes bij Vatrop zijn ze vaak te zien. Otto de Vries heeft de foto gemaakt op 28 april 2021. Toen was de vogel nog alleen of mogelijk was de tweede vogel nog niet te zien. Het is een mannetje, hetgeen te zien is aan de zwarte pet.

Foto: Otto de Vries

Zie ook:  www.wierhaven.nl

 

Laat meer zien
Back to top button