NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Ruiters in de Wieringermeer'(192)

In aflevering  184 verwees ik naar de baltsplaats van de Kemphanen. De trampoline in onze straat vergeleek ik hiermee. Kemphanen worden in het Frans ‘Chevalier combattant’ genoemd. Velen van u zullen hierin ‘strijdende ridder’ herkennen. Ridders rijden op paarden en wij hebben het dan over ruiters te paard.

Uit de Franse vertaling is de naam ‘Ruiters’ voor een groep steltlopers gekomen. De meest bekende Ruiter voor ons is de Tureluur. In het Latijn wordt de soort Tringa totanus L. genoemd. Niet zo gek dat de Vogelwerkgroep van Schagen ‘Tringa’ heet. Otto de Vries stuurde mij een foto van een juveniele (jonge) Zwarte Ruiter. Dit is een van de andere vogelsoorten uit de groep Ruiters. Groenpoot Ruiter, Blonde Ruiter en Poelruiter horen tot de groep.

Zwarte Ruiters broeden in het noorden van Europa en vooral in Finland. Na de broedtijd trekken ze naar het zuiden waar ze bij ondiepe plasjes en bij ons in het Waddengebied worden gezien. De aantallen zijn niet zeer groot. Tellingen wijzen op enkele duizenden vogels.

Otto de Vries fotografeerde deze vogel in een ondergelopen akker in de Wieringermeer. Het is een mooie foto. De rode poten van de volwassen vogel zijn kenmerkend en voor mijzelf is vooral de roep een herkenningspunt: ‘tsoewiet’. De juveniele vogel  heeft geelachtige poten. De foto is op 28 september genomen aan de Robbenoordweg nabij Wieringerwerf op een onder gelopen akker door Otto de Vries.

 

 

 

 

Laat meer zien
Back to top button