NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Wintervogels’ (202)

Rijdend langs de Nieuwe Sluizerweg zie ik groepjes vogels in zwermen in tegengestelde richting vliegen. Wat zijn het? Spreeuwen? Dat kan in deze tijd. In het najaar vliegen Spreeuwen vaak in groepjes. Ze socialiseren zich, zeggen wij in hedendaagse termen. Eens kreeg ik een telefoontje van een mevrouw langs deze weg die meende een Notenkraker in de tuin te hebben of mogelijk zelfs enkele van deze soort. Ik woonde nog in Slootdorp en deze melding deed mij alles loslaten en op weg naar de plek. Het waren Spreeuwen. Op zich wel begrijpelijk, want in het najaar slijten hun veren en dan kun je je vergissen.

Misschien hoorde u vanuit een overvliegende groep een ‘tsjakkend’ geluid. Dan vlogen er Kramsvogels over. In een groep Kramsvogels vliegen ook vaak Koperwieken mee. Voor de mensen in Wieringerwerf zijn de sportvelden van DWOW een goede mogelijkheid deze twee soorten op de grond te zien foerageren, tenminste als er niet gevoetbald wordt.

Deze twee soorten horen tot de familie van de Lijsters. De Merel, de Zanglijster en de Grote Lijster horen hier toe. Ze eten graag bessen en ook regenwormen. De laatste drie soorten broeden in ons gebied. De Kramsvogels doen dat in Zuid-Limburg, de Achterhoek en Twente. De herkomst van de naam ‘Kramsvogel’ is afkomstig van het Oudsaksische woord voor jeneverbes. De vogel zou zich voeden met deze bessen of zelfs in de struik nestelen.

De foto is door Otto de Vries uit Wieringerwerf gemaakt.

Foto: Otto de Vries
Laat meer zien
Back to top button