NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Arthur Roest’

Op 8 oktober 2021 overleed Ad Roest. Hij was jaren zeer betrokken bij de Natuurvereniging Wierhaven.
In 1977 volgde hij een cursus voor de herkenning van vogels georganiseerd door de Vogelwerkgroep Wieringermeer, waarvan Otto de Vries voorzitter was.. Ad was een zeer enthousiaste leerling. Aan het eind van de cursus kreeg hij een diploma en dat heeft hij zuinig bewaard, zo merkte ik bij zijn verhuizing naar Lelypark.

Daarna deed hij mee aan de Groencursus en de Natuurgidsencursus van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Een pittige cursus met een heus examen. Inmiddels was Ad in 1978 toegetreden tot het bestuur van de Vogelwerkgroep, hetgeen hij bleef tot 1983. In 1982 was hij voorzitter geworden van de toen opgerichte afdeling van het IVN. Hij zou dit blijven tot 2005.

Ook na de oprichting van de Natuur- en Milieuvereniging bleef hij penningmeester tot 1987. Toen werd hij opgevolgd door Luc Smit, de man die ervoor zorgde dat er weer kerkuilen in de polder kwamen. Ad hielp hem met nestkasten maken. Voor Wierhaven was hij afgevaardigde naar diverse organisaties in Noord-Holland. Het is allemaal te veel om op te noemen. Daardoor is het niet vreemd dat hij in 1996 erelid werd van de Natuur & Milieuvereniging. Daarmee waren zijn activiteiten en betrokkenheid nog niet klaar. Met name voor Landschapszorg Wieringen en Landschap-Noord-Holland was hij een krachtige motor. Samen met Arie Slijkerman herstelden zij tuinwallen op Wieringen. Ad was een natuurgids en op elk moment dat het kon, vertelde hij over hetgeen men in de natuur kon zien.

Het valt dan te begrijpen dat het in 2011 de Koningin behaagde hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zal niemand verbazen. Een kroon op zijn inzet als vrijwilliger. Op 14 oktober werd hij in Schagen gecremeerd. Wij zullen hem missen.

‘De foto is gemaakt op 2 April 2011 door Peter C. Meijer’
Laat meer zien
Back to top button