NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Bont zandoogje'(194)

Dat het de week van het Zandoogje is, was mij niet bekend. Het blijkt dat de website www.soorten.nl de diverse organisaties die bezig zijn met een soortgroep bundelt. Zo bijvoorbeeld de Vlinderstichting, de vissen en reptielenclub (RAVON), Floron, de plantenmensen ect.

Zij stimuleren de kennis van diverse soorten door in een week extra aandacht te geven. Deze week dus voor de bovengenoemde vlindersoort. Dan is het eigenlijk heel bijzonder dat ik op zaterdag 14 oktober 2023 nadat ik de auto uitgestapt ben een Bont Zandoogje tegen het raam van de buren zie vliegen. Hoewel ik heel verrast was, pakte ik mijn IPhone en fotografeerde het dier. Mijn buurman was ook zeer geïnteresseerd in wat voor vlinder het was en ik stuurde hem de naam van de soort en een foto.

Bont Zandoogjes zag ik heel veel in de tijd dat ik vlindertellingen deed bij de Ecologische Vijver in Middenmeer. Dat was in de periode 2006-2013. Daarna verarmde het onderhoud en van de 13 soorten die ik er telde, zijn er niet veel meer over. Ik strijd al jaren voor goed onderhoud daar. Het is afwachten of het  nu beter gaat.  Mogelijk dat mijn zorg die ik uitsprak in het Raadscafé in Middenmeer helpt. De soort trekt niet weg uit de gebieden waar ze hun biotoop hebben. Wel heeft de soort een grote verspreiding in Europa.

De soort kent een lange vliegtijd. De eerste generatie legt haar eitjes in de periode april-juni, de tweede generatie in juli en augustus en dan is er nog een derde generatie die in september vliegt. Mogelijk hoort dus deze vlinder tot die generatie. In het boek ‘De dagvlinders van Nederland’ zit een verspreidingskaartje, waaruit ik afleid dat deze soort in onze omgeving niet algemeen is. De foto is van de auteur en genomen in de Mossel te Middenmeer.

Foto: Peter C. Meijer
Laat meer zien
Back to top button