Kerkelijk nieuwsNieuws

De rol van diakenen steeds belangrijker in huidige maatschappij

Kerken bieden hulp in deze tijden! Ver weg maar zeker ook dichtbij!

WIERINGERMEER – De drie Protestantse kerken in Slootdorp, Wieringerwerf en Middenmeer en VEG De Ark uit Middenmeer willen meer bekendheid geven aan het werk van de diakenen. In de huidige maatschappij waar men steeds meer op zichzelf lijkt aangewezen bieden zij graag waar mogelijk een helpende hand. Marian Gouwenberg vertelt wat de diakenen doen.

“Diakenen zijn mensen binnen de kerken die zich inzetten voor mensen, die een steuntje in de rug  kunnen gebruiken. Voor iedereen in de Wieringermeer polder, lid of geen lid van een kerk. Het Griekse woord diakonia betekent ‘dienst’ of ‘hulp’. De vroegste christengemeenschappen kenden al ‘helpers’. Deze zogeheten diakonoi hadden tot taak te zorgen voor de mensen die zich aan de rand van de samenleving bevonden. In die tijd waren dat voornamelijk weduwen en wezen. Er is steeds minder sprake van hulp vanuit de overheid en steeds meer sprake van hulp, van mens tot mens. Hierin wil de kerk van betekenis zijn.

De diaconieën spannen zich in voor allerlei projecten voor de Derde Wereld. Maar ook in Nederland zijn er allerlei diaconale activiteiten om mensen volwaardig aan het maatschappelijk leven te laten deelnemen. Er wordt o.a. hulp geboden aan zieken, ouderen, baanlozen, migranten vluchtelingen, asielzoekers.

Wij doen onze taken tijdens de eredienst en de maaltijd van de Heer. Maar bovenal willen wij die mensen, die in knelsituaties zitten helpen. Vaak gaat dat om mensen met onvoldoende eigen middelen of een zwak netwerk. Het gaat dan om incidentele en tijdelijke hulp. Denk aan situaties waarbij er brood op de plank moet komen, een dreigende huisuitzetting, of ouderen die eenzaam zijn.

Kent (of bent) u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. Schroom niet en weet ons te vinden.”

Mocht je in contact willen komen met de diakenen dan kan dat via onderstaande gegevens.
PKN Slootdorp: margreet.jorritsma@quicknet.nl  0610714069
PKN Middenmeer: diaconie@ontmoetingskerk-middenmeer.nl
PKN Wieringerwerf: diaconie@desamenstroom.nl
VEG de Ark Middenmeer: p_voorham@hotmail.com

 

Laat meer zien
Back to top button