Nieuws

Afsluitdijk afgesloten in verband met spoedreparatie

DEN OEVER – Vanaf vanavond 20.00 uur tot vrijdag 11 oktober 06.00 uur voeren wij spoedwerkzaamheden uit op de Afsluitdijk (A7). Hiervoor wordt de snelweg naar beide kanten afgesloten voor alle verkeer.

Oorzaak
Bij het aanbrengen van de damwanden voor de aanleg van een gemaal, is over een lengte van enkele meters een verzakking opgetreden aan de zijkant van de rijbaan ter hoogte van de spuisluizen bij Den Oever (IJsselmeerzijde). De lopende werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. De werking van de waterkering blijft geborgd.

Omleidingen
De Afsluitdijk wordt op donderdag 10 oktober van 20.00 uur tot uiterlijk vrijdag 11 oktober 06.00 uur tussen Kornwerderzand en Den Oever volledig afgesloten tijdens de herstelwerkzaamheden. Het verkeer wordt via de gebruikelijke omleidingsroutes omgeleid. De omleidingsroutes worden vooraf op (matrix)borden aangegeven. Breezanddijk is tijdens de afsluiting niet bereikbaar, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ter plaatse zijn medewerkers aanwezig ter controle van het verkeer. De doorgang voor hulpdiensten is altijd gewaarborgd.

Laat meer zien
Back to top button