GemeentenieuwsNieuws

Waar in Hollands Kroon mogen in de toekomst meer bomen geplant worden?

HOLLANDS KROON – Bomen zijn belangrijk. Voor ons landschap, het klimaat, de natuur en onze ontspanning. Daarom gaat Hollands Kroon aan de slag met een bomenplan. Hierin wordt aangegeven door de gemeente welke bomen ze binnen de gemeente willen behouden. En waar we de komende jaren meer bomen gaan planten in het buitengebied. Hollands Kroon hoopt dat u hierover mee wilt denken. Bijvoorbeeld waar u graag (meer) bomen in de gemeente ziet. Dat kan door het invullen van een mini-enquête op het platform denkmee.hollandskroon.nl.

Waarom een bomenplan?
Bomen zijn van belang voor ons landschap en voor de natuur. Ze bieden een veilige leefomgeving voor bijvoorbeeld vogels, insecten en vleermuizen. Ze geven ons zuurstof, zorgen voor gezonde lucht, houden water vast en geven schaduw bij droogte en hitte. Bomen in de vorm van een bos dragen bij aan onze ontspanning. We kunnen er wandelen, sporten en genieten van de natuur. Hollands Kroon wil meer bomen planten en verouderde bomenrijen versterken. Daarbij kijkt men vooral naar het buitengebied. De gemeente hoort graag waar u het liefst bomen zou willen planten. Dat wordt meegenomen bij het kiezen van de beste plekken. Het gaat om ongeveer 7.000 bomen die men de komende 10 jaar willen planten

Bomen op eigen terrein
Naast bomenrijen en bos gaat het plan ook over erfbeplantingen in het buitengebied. Heeft u een groot erf in het buitengebied waarop meerdere bomen kunnen staan? Wilt u helpen om het landschap en de natuur te versterken? En wilt u uw erf mooier te maken? Meld u dan aan via duurzaam@hollandskroon.nl als geïnteresseerde. U krijgt dan een aantal vragen over uw erf. Misschien kan uw erf als voorbeeld dienen. Of heeft u juist behoefte aan handige tips voor de inrichting van uw erf. Ook vragen over erfbeplanting zijn welkom via dit mailadres.

Denk en praat mee
Vanaf 1 december staat de mini-enquête online op het platform denkmee.hollandskroon.nl. Geef uw mening en vul de enquête voor 21 december in. In februari 2021 worden de resultaten van de enquête gedeeld. Tijdens digitale bijeenkomsten gaat men met elkaar in gesprek over het bomen- en ervenplan.

Laat meer zien
Back to top button