NieuwsRegionaal nieuws

Ruud Adams winnaar gezellig klaverjasweekend

HIPPOLYTUSHOEF – Gezelligheid was troef tijdens het open Wieringer kampioenschap
klaverjassen in Dorpshuis Hippolytushoef. Er werd sportief gestreden. Ruud Adams was de
sterkste en mag de wisselbeker een jaar in zijn prijzenkast bijzetten.

Aan het vijftiende weekendtoernooi klaverjassen van de Dörper Activiteiten Sociëteit namen
36 klaverjassers deel. De deelnemers streden zaterdag en zondag individueel aan negen
tafels om het open Wieringer kampioenschap. Er waren vooral veel vertrouwde gezichten
met kaarten in de handen, maar ook nieuwkomers.

Het klaverjasweekend in Dorpshuis Hippo was een gezelligheidstoernooi. Daar droegen de
deelnemers in belangrijke mate aan bij. Het nakaarten gebeurde vooral aan de bar onder het
genot van een drankje.

Hoewel gezelligheid troef was, werd er toch fanatiek om de punten gestreden, die door
wedstrijdleider Gerard Kortekaas op de computer werden bijgehouden. Klaverjassen gaat in
hoog tempo. De spelers denken niet lang na, maar spelen de kaarten vlot bij. De deelnemers
wisselden na 16 spellen steeds van maat. Het lot bepaalde met wie de volgende serie spellen
werd gespeeld. Tussen de wedstrijdronden door genoten de spelers van een lunch en ook
tijdens het klaverjassen werd de inwendige mens door de organisatie niet vergeten.

Peter Theunissen begon namens de D.A.S. naar goed gebruik met de uitreiking van de
poedelprijs. Die ging dit jaar naar Erika van Hulsen. Ben Duchenne scoorde in de bijna 4.000
gespeelde spellen de meeste punten en nam de wisselbeker in ontvangst. Kerst de Vries en
Henk ten Hoeve kregen ook een bescheiden trofee voor hun tweede en derde plaats. De
eerste drie keerden bovendien met een mand vol boodschappen huiswaarts. Bijna iedereen
nam een met klaverjassen of in de verloting gewonnen prijsje mee naar huis. Er waren
aanmoedigingsprijzen voor de verliezers van de vier zittingen op de twee dagen.

Wie na een weekend nog niet genoeg heeft van klaverjassen kan iedere donderdagmiddag
een kaartje leggen of biljarten in Dorpshuis Hippo. Het volgende klaverjasevenement is een
koppelwedstrijd op 21 en 22 november.

Laat meer zien
Back to top button