NieuwsRegionaal nieuws

Provincie aan de slag met klimaatverandering

NOORD-HOLLAND – Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken gaat de provincie samenwerken met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. De aanpak van de provincie staat in de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland (pdf, 2,39 MB). Hierin staan ook de verantwoordelijkheden en de thema’s waarop de provincie de samenwerking zoekt met partners. Deze notitie is op 25 februari 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Ook wil de provincie gemeenten stimuleren tot meer maatregelen en helpen met een betere inrichting voor het klimaat. Hiervoor komt vanaf 19 maart 2020 een nieuwe subsidie beschikbaar. Per jaar is er € 900.000,00 beschikbaar voor gemeenten. Er kan maximaal € 100.000,00 per project worden aangevraagd. Elke gemeente krijgt een budget van maximaal € 10.000,00 om vooraf een onderzoek uit te laten voeren.

Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering heet klimaatadaptatie. Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s zijn met dit thema bezig.

De provincies hebben met het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie afgesproken dat ze maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo wordt vanaf nu bij alle plannen en projecten rekening te houden met het veranderende klimaat. Op deze manier willen provincies in 2050 klaar zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.

 

Laat meer zien
Back to top button