NieuwsRegionaal nieuws

Ont­hul­ling van ‘dump­kei­en’ in Hippolytushoef

'Dumpkeien' - Foto: Vismagazine
‘Dumpkeien’ – Foto: Vismagazine

HIPPOLYTUSHOEF – Bij re­cre­a­tie­be­drijf De Groot in Hip­po­ly­tus­hoef wor­den dins­dag­mid­dag 21 juni om vier uur de vijf zwerf­kei­en ont­huld, die vo­rig jaar door Gr­een­pea­ce als pro­test­ac­tie zijn ge­dumpt op de Kla­ver­bank en in op­dracht van de Ne­der­land­se Vis­sers­bond zijn op­ge­vist. De ge­stor­te ste­nen vorm­den een ge­vaar voor de vis­se­rij, om­dat een kei in een net er­toe kan lei­den dat een schip om­ver wordt ge­trok­ken.

De Groot Re­cre­a­tie, or­ga­ni­sa­tor van toe­ris­ti­sche toch­ten aan boord van de WR 117 kocht de ‘dump­kei­en’ met een ge­wicht van tus­sen de drie- en vier­dui­zend kilo per stuk dit voor­jaar van de Vis­sers­bond. Ze lig­gen bij de ont­vangst­boer­de­rij van het be­drijf aan de Ge­meen­e­lands­weg en bij de loop­plank op de kade in de Oe­ver­se ha­ven.

Laat meer zien
Back to top button