NieuwsRegionaal nieuws

Nieuwe NIX18 campagne ‘Wel zo sportief’ voor sportverenigingen

REGIO – De leeftijdsgrens voor alcohol in sportkantines is voor barpersoneel en vrijwilligers soms lastig te handhaven. Daarom gaf staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) op 6 september de landelijke aftrap voor de campagne ‘NIX18. Wel zo sportief’. In het meest recente nalevingsonderzoek in Noord-Holland Noord presteerde de sportkantines aanzienlijk beter dan voorgaande jaren. Deze positieve ontwikkeling wil het regionale programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ graag verder stimuleren. Met die reden brengt ‘In Control’ de campagne extra onder de aandacht bij verenigingen en ouders in de regio.

Word ook een ‘Club van NIX’
Speciaal voor de campagne is een pakket met kleurrijke PR materialen ontwikkeld, waarmee alle sportverenigingen in Nederland hun kantine kunnen transformeren tot een ‘Club van NIX’. Het pakket bevat stickers, linten, posters, bierviltjes en een draagtray met de kenmerkende lijnen van sportvelden en de slogan ‘NIX18. Wel zo sportief’. Voor het kantinepersoneel is er ook een leeftijdschecker. Zo weten sporters, ouders, bezoekers en barvrijwilligers dat er geen alcohol onder de 18 wordt geschonken of doorgegeven. Het pakket is gratis te bestellen via www.nix18voorprofs.nl/toolkit

Online theateravond ‘Onder Invloed’ voor ouders/opvoeders op 23 september
Gekoppeld aan de campagne ‘Wel zo sportief’ wordt er op donderdagavond 23 september door ‘In Control’ een online theateravond voor ouders/opvoeders georganiseerd. Onder druk van vrienden gaan pubers soms verder dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. De afspraken met ouders/opvoeders blijken vaak ook niet helder te zijn. Het professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders/opvoeders op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms hilarische scènes aan de keukentafel tussen ouders/opvoeders en hun puberende zoon of dochter. Met deze informatie kunnen ouders en opvoeders hun kinderen helpen beter hun grenzen aan te geven als het gaat om alcohol of drugs.

De voorlichting vindt online plaats en kan anoniem gevolgd worden. De ouderavond is gratis en duurt van 19.30 uur tot 21:00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden via interventiesgezondheid@ggdhn.nl.

De feiten in Noord Holland Noord
Uit onderzoek in opdracht van VWS bleek dat in 2020 in Nederland in 75% van de gevallen minderjarigen in sportkantines toch aan alcohol kunnen komen. In Noord Holland Noord doen de sportverenigingen dit aanmerkelijk beter. Uit het nalevingsonderzoek van 2019 in opdracht van de 17 gemeenten in NHN bleek dat in onze regio 75,4% van de sportverenigingen juist geen alcohol schonk aan minderjarigen.

Verschillende verenigingen gaven in een korte enquête in 2021 aan dat zij verantwoord om willen gaan met alcohol schenken vanwege de maatschappelijke aandacht voor de risico’s van alcoholgebruik door minderjarigen.. Het programma ‘In Control of alcohol & drugs’ kan verenigingen bij dit alles ondersteunen door middel van onder andere vrijblijvende adviesgesprekken of inzet van trainingen. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Esther Burger, esburger@ggdhn.nl

‘In Control‘
In Control of Alcohol & Drugs is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder Jeugd en GGZ NHN. Het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord

Laat meer zien
Back to top button