NieuwsRegionaal nieuws

Geen leerachterstanden op De Branding

Basisschool Den Oever leert kinderen zelfstandig werken en plannen

DEN OEVER – Na de tweede lockdown bleek dat veel basisschoolleerlingen in Nederland achterstanden hadden
opgelopen. Niet op Daltonschool De Branding in Den Oever: daar leerden kinderen thuis evenveel als op school. “Onze kinderen zijn gewend zelfstandig te werken en wij geven als kleine school veel persoonlijke begeleiding. Daardoor zijn ze tijdens het thuisonderwijs in het normale tempo doorgegroeid”, aldus directeur Erica Benard.

Zelfstandigheid is een van de belangrijkste kenmerken van daltononderwijs. Op De Branding krijgt dit veel aandacht. “Bij ons maken leerlingen als ze ouder worden elke week een planning voor hun schoolwerk”, vertelt Erica Benard. “In deze weektaak noteren ze welk vak ze op welk moment oppakken. Uiteraard begeleiden wij hen daarbij, maar de meeste kinderen kunnen dit ontzettend goed.” Tijdens de periode van thuisonderwijs bewees dit zijn nut. Ook bij de overgang naar het voortgezet onderwijs plukken leerlingen daar de vruchten van. “Ik kreeg onlangs nog een compliment van een ouder. Nu haar dochter op het voortgezet onderwijs zit, beseft ze hoeveel
waarde het heeft als een kind zelf kan plannen en verantwoordelijkheid neemt. Dat heeft ze bij ons geleerd.”

Goede gewoonten

‘Op Daltonschool De Branding leren kinderen om zelf elke week een planning te maken voor hun schoolwerk.’ – Foto: Aangeleverd

Op De Branding groeien kinderen op alle niveaus. Natuurlijk neemt hun kennis toe, maar ze groeien ook als mens. Leerkrachten stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van de 7 gewoonten van Stephen Covey. Deze 7 gewoonten komen de hele dag terug, bij alles wat de kinderen doen. “Een van de gewoontes is ‘Houd het einddoel voor ogen’. Dat betekent dat je als leerling niet zomaar ergens aan begint, maar eerst doelen formuleert en een stappenplan maakt. Zo leren ze gestructureerd en zelfstandig te werken”, vertelt de directeur.

“Een andere gewoonte is ‘Wees proactief’. Wat kun je zelf doen? Die vraag stellen wij kinderen, en zij nemen dat over.” Vanaf groep 1 leren kinderen over de 7 gewoonten. “Ze leren deze taal spreken en maken het zich heel snel eigen. Het is een prachtige methode, omdat het helpt om kritisch naar jezelf te kijken, vanuit een positieve houding.”

Tijdens het thuisonderwijs merkten de leerkrachten dat de leerlingen veel gewoonten heel goed beheersen. “Ze waren heel proactief. Ze vroegen zelf om extra uitleg als ze iets niet goed begrepen. Ook gaven ze het zelf aan als ze nieuwe lesstof nodig hadden.” Op De Branding maken leerlingen voortoetsen waaruit blijkt wat ze al beheersen en wat ze nog moeten leren. Op basis daarvan stelt de leerkracht een persoonlijk lespakket samen. Daar werkten de kinderen thuis aan verder. “Ouders hebben zich ontzettend goed opgesteld in hun begeleiding, door aan te sluiten op ons onderwijs en zelfstandigheid te stimuleren. Dat is een groot compliment waard”, vindt Erica Benard.

Op één lijn
Er zijn ook een paar gewoonten die kinderen thuis wat minder konden oefenen. ‘Eerst begrijpen en dan begrepen worden’ en ‘Denk win-win: zoek naar voordeel voor iedereen’ zijn makkelijker in praktijk te brengen in het klaslokaal, tussen de klasgenoten. “Daar leggen we nu weer wat meer nadruk op. Het mooie is: doordat we dezelfde taal spreken, zit de groep in no time weer op één lijn. Daar word ik echt heel blij van”, aldus Erica Benard.

Laat meer zien
Back to top button