NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Fractievergaderingen politieke partijen

HOLLANDS KROON – Diverse partijen hebben hun fractievergaderingen aangekondigd. Hieronder een overzicht van de vergaderingen.

ChristenUnie Hollands Kroon
Maandag 18 oktober 2021 om 20:00 houdt de fractie van de ChristenUnie haar openbare fractievergadering. Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in het MFA de Ontmoeting aan de Verwachting 1 in Anna Paulowna. In deze fractievergadering bespreken we de onderwerpen Jeugdzorg / WMO  en huisvesting van arbeidsmigranten en overige punten van de agenda voor de raadsvergadering van 28 oktober. Iedereen is van harte welkom! Wil je meepraten of inspreken stuur dan een mail naar: fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of bel naar Marjon Tolhuis 06 37127264, dan houden wij rekening met uw komst.

CDA Hollands Kroon
De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 20 oktober a.s. om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in MFA de Ontmoeting in Anna Paulowna.In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 28 oktober a.s. besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komen o.a. de provinciale locatie analyse grootschalige huisvesting tijdelijke medewerkers, krediet renovatie zwembad De Rijd (aanvullend) en (gewijzigde) voortzetting van de samenwerking met Incluzio (jeugdzorg en WMO) aan de orde. In het fractieoverleg zal ook de behandeling van de begroting op 4 november a.s. aan de orde komen. Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. U kunt uiteraard ook op andere wijze onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

VVD Hollands Kroon
De fractie van VVD Hollands Kroon vergadert op woensdag 20 oktober om 20.00 uur. De vergadering vindt in het Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, in Nieuwe Niedorp. Indien u als geïnteresseerde aan het overleg wilt deelnemen, willen wij u verzoeken dit te melden bij de secretaris van de fractie via petraborst@hollandskroon.nl. In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 28 oktober besproken. De agenda bestaan onder andere een extra krediet voor Zwembad De Rijd, de locatieanalyse van de 14 huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten en de inkoopstrategie Jeugdzorg en WMO aan de orde. De volledig agenda vindt u via deze link. Wilt u een ander onderwerp bij de fractie onder de aandacht brengen kan dat uiteraard ook.

SHK
Op woensdag 20 oktober 2021 vind de Openbare Fractievergadering van Senioren Hollands Kroon. Deze vindt plaats in het MFA De Verwachting 1 te Anna Paulowna van 19:30 – 21:30 uur. Insprekers dienen zich uiterlijk te melden bij de factiesecretaris en het onderwerp aan te geven: Peter C. Meijer 0227-503559 of via de mail: meijerpc@quicknet.nl. De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 28 oktober

PvdA
De komende openbare fractievergaderingen van De PvdA Hollands Kroon vinden plaats op woensdag 20 en 27 oktober om 20.00 uur in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1, Anna Paulowna. Belangstellenden en insprekers zijn van harte welkom. Verzoek om zich bij aankomst melden (06 51 37 01 26) i.v.m. het openen van de deur en aan insprekers om zich van tevoren aan te melden: 06 51 37 01 26 of pvdahollandskroon@ziggo.nl.  Naast lopende zaken en actuele onderwerpen worden de raadsagenda’s van 28 oktober en 4 november (begroting) besproken.

Laat meer zien
Back to top button