NieuwsRegionaal nieuws

Drie nieuwe patiënten met Coronavirus in Noord-Holland Noord

NOORDKOP – Vandaag is vastgesteld dat er in de regio Noord-Holland Noord weer drie mensen met het coronavirus (Covid-19) besmet zijn. Het gaat om drie volwassen vrouwen; twee uit hetzelfde gezin uit de gemeente Heiloo en een uit de gemeente Langedijk. Er is geen verband tussen de personen. De drie vrouwen zijn in Italië geweest en daar besmet geraakt. Zij zijn in thuisisolatie geplaatst. Hun huisgenoten moeten in thuisquarantaine blijven. GGD Hollands Noorden heeft zicht op de situatie, brengt de contacten van deze patiënten in kaart voor contactonderzoek en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Wat houdt contactonderzoek in?
Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen het RIVM en de GGD in kaart wie
er nauw contact heeft gehad met de besmette persoon. Deze personen (die contacten worden genoemd)
worden de komende periode gemonitord. We vragen hen om twee keer per dag hun temperatuur op te nemen
en dit te melden aan de GGD. Ook moeten zij het melden als ze andere klachten hebben. Door deze
maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in onze regio verder kan verspreiden.

Isolatie of quarantaine: hoe zit het ook alweer?
Isolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Beide maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het
coronavirus wordt verspreid, maar er is één belangrijk verschil. Personen die ziek zijn, worden in isolatie gehouden. Afhankelijk van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid worden ziektedragers thuis of in een ziekenhuis behandeld.

Personen die niet ziek zijn, maar wel in contact zijn geweest met een patiënt met het coronavirus worden in
quarantaine geplaatst. Zij zijn niet besmettelijk, maar worden uit voorzorg in quarantaine gehouden tot de
incubatietijd van twee weken is verstreken. Als ze in die periode niet ziek worden, wordt de quarantaine
opgeheven. De quarantaine kan thuis, maar wanneer dat niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een
centrale quarantainelocatie.

Heeft u vragen over het Coronavirus? Bel dan 0800-1351 of kijk op de website van het RIVM, www.rivm.nl.

Laat meer zien
Back to top button