GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Carbidschieten tijdens jaarwisseling onder voorwaarden toegestaan

HOLLANDS KROON – Carbidschieten is in onze gemeente tijdens de jaarwisseling 2021-2022 onder voorwaarden toegestaan. Als u gaat carbidschieten moet u 30 dagen vóór de jaarwisseling, een melding bij de gemeente maken. Dit is dus uiterlijk op 1 december. Ook gelden bij het carbidschieten de actuele coronaregels. Dit kan betekenen dat het terrein met hekken afgesloten moet worden en de QR-code moet worden gecontroleerd.

Maak een melding
Carbidschieten is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) alleen toegestaan op oudjaarsdag 31 december 2021 vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 1 januari 2022 2.00 uur ’s nachts. Een vergunning is niet nodig. Wel moet u hier vooraf schriftelijk melding van maken. U krijgt dan na de adviezen die wij geven, een brief met toestemming van ons toegestuurd.

Wat moet u aanleveren bij de melding?
Een kaart van de locatie van het terrein en het aantal personen dat gaat carbidschieten. Op de kaart moet de schootrichting worden aangegeven. Schriftelijk toestemming van de eigenaar van het terrein waar het schieten plaatsvindt. Niet complete meldingen nemen wij niet in behandeling.

Geldende regels
– Vaten hebben een inhoud van maximaal 50 liter.

  • De vaten zijn afgesloten met zacht materiaal zoals een voetbal of plastic zak.
  • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.
  • U schiet niet richting openbare wegen of paden.
  • U schiet niet in de richting van woningen of gebouwen.
  • De locatie waar carbid wordt geschoten, ligt minimaal op 75 meter afstand van gebouwen en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of gebouwen met dieren.

Bewust Oplettende Carbid Knaller
Word een Bewust Oplettende Carbid Knaller (BOCK) en volg ook de volgende tips voor nog betere veiligheid:

   • Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om uzelf te beschermen. Dit geldt ook voor uw mede-carbidknaller.
   • Zorg dat u genoeg blusmiddelen hebt. Zoals zand om te doven, water om te koelen en een blusdeken.
   • Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem.
   • Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel.
   • Zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten.
   • Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl u aan de zijkant van de melkbus staat.
   • Ga nooit op de bus zitten.
   • Zorg dat uw mede-carbidknaller op veilige afstand van de melkbus en van u staat.

Controle door politie en gemeente
Samen met de politie controleert de gemeente of de regels worden nageleefd. De gemeente en de politie controleren op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar, gaat de handhaving hierop af.

De gemeente en de politie spreken organisatoren en schutters aan die zich niet aan de regels houden. Als ze zich aan de regels houden, mogen ze verder. Als het nodig is, stelt de politie een proces-verbaal op of verwijst  overtreders naar bureau HALT.

Laat meer zien
Back to top button