NieuwsPolitiekVerkiezingsnieuws 2022

VVD legt verantwoording af

‘Theo Meskers’

HOLLANDS KROON – Vanuit bestuur en fractie wensen we u een goed nieuw jaar toe. De afgelopen jaren heeft de VVD samen met CDA en SHK het dagelijks bestuur gevormd van Hollands Kroon. Voor wat betreft ons aandeel hebben we in 2020 een midterm-review gegeven. Nu, met de verkiezingen in aantocht, leggen we opnieuw verantwoording af. Onze mensen hebben hard gewerkt aan het realiseren van de VVD-doelen voor deze bestuursperiode.

Financiële positie is sterk
De gemeente heeft een lage schuldenlast en gemiddeld genomen voldoende geld in kas om zware tegenvallers op te vangen, zó nder de gemeentelijke belastingen te laten stijgen. De VVD ziet er in de bestuurscoalitie op toe dat WOZ-aanslag gelijk blijft of in ieder geval met niet meer dan de inflatiecorrectie toeneemt. Dat is ook weer gelukt voor 2022. De vrij besteedbare reserve in onze gemeentelijke begroting loopt gestaag op.

Meer banen, meer inwoners

De economie groeit gestaag door en Hollands Kroon maakt hierop geen uitzondering. De werkgelegenheid groeide van 17.619 banen in 2017 naar 18.315 eind 2020 (laatst beschikbare meting). De werkloosheid onder 45-plussers ligt onder de 2 procent. De gemeentelijke bedrijventerreinen lopen vol. Op Robbenplaat zijn het afgelopen jaar 8 grote kavels verkocht. Dit betekent de ontwikkeling van veel nieuwe werkgelegenheid. Dat zien we ook terug in het inwoneraantal van Hollands Kroon. Dat laat over de laatste vier jaar een gestage groei zien van ruim 900 mensen tot 48.583 in 2021.

Meer woningen, maar nog niet genoeg

Voor deze bestuursperiode heeft de VVD zwaar ingezet op woningbouw. Dat betaalt zich nu uit. Sinds 2017 is onze woningvoorraad met 372 huizen gestegen. Voor zowel Anna Paulowna, Wieringerwerf, Winkel/Nieuwe Niedorp en Wieringen staan voor de komende jaren nog meer plannen op stapel voor ruim 400 woningen. Maar de markt is weerbarstig. Daardoor komen doelgroepen als jongeren, spoedzoekers en ouderen lastig aan bod. Dat is wat nu van ons bijzondere aandacht krijgt. Met het college zetten we in op flexibele en betaalbare oplossingen. Die worden vermoedelijk al in de loop van dit jaar gepresenteerd.

Logiesaccommodaties gereguleerd
De economische groei stimuleert het aantal buitenlandse medewerkers in onze gemeente. Dat mag er niet toe leiden dat een teveel aan logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten ontstaat. Veel aandacht wordt besteed aan de dialoog met omwonenden. Dat gaat niet altijd goed, maar wel steeds beter. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het Joods Werkdorp tussen Slootdorp en Wieringerwaard. Een plan voor Robbenplaat Wieringerwerf is in de maak.

‘Wim Groot’

Energietransitie: geen extra windmolens
Inmiddels is duidelijk hoe Hollands Kroon met de Kop van Noord-Holland aan de slag gaat met de energietransitie. Ons college heeft in de regio met succes bedongen dat er geen windmolens bij komen in Hollands Kroon. Daarnaast hebben inspanningen van o.a. de VVD er voor gezorgd dat de rode waarschuwingslampen van de molens onder voorwaarden kunnen verdwijnen. Ook zetten we ons in om de energie-infrastructuur, die momenteel tegen haar grenzen is aangelopen, zo snel mogelijk te versterken.

Mobipunten: VVD-plan in uitvoering
In de Noordkop verschijnen steeds meer Mobipunten. Dit zijn plekken waar een deelfiets of deelauto kan worden opgehaald of teruggebracht. Verder stopt hier de belbus of buurtbus. Dit idee is door de VVD Hollands Kroon gepresenteerd in de verkiezingscampagne. Dankzij de steun voor onze partij van de kiezer ontstond het draagvlak om dit project te realiseren. Het is door het Ministerie van Infrastructuur onderscheiden met de Autodeelaward 2021.

Laat meer zien
Back to top button