NieuwsPolitiek

Progressieve partijen NHN: ‘Geef gemeenteraden een sterke rol in regionale samenwerking jeugdzorg’

NOORD-HOLLAND – Vorige week vrijdag maakte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bekend op welke wijze hij de Nederlandse gemeenten wil dwingen regionaal samen te (blijven) werken om de specialistische jeugdzorg te regelen. De gemeenteraadsfracties van PvdA, GroenLinks, SP, PvdD en lokale progressieve partijen in Noord-Holland Noord zijn al een jaar bezig met het stimuleren van deze samenwerking en voelen zich gesterkt door de brief van de minister. Wel hebben ze een tweetal zorgen.

Gijsbert van Iterson Scholten, gemeenteraadslid in Alkmaar en woordvoerder van de progressieve coalitie, stelt: ‘Van deze specialistische jeugdzorg hoeft gelukkig zo weinig gebruik gemaakt te worden, dat gemeenten hier wel op samen moeten werken. Dus is het goed dat de minister hier aandacht voor heeft. Tegelijkertijd willen we niet dat de nieuwe landelijke regelgeving tot extra regeldruk voor jeugdzorgaanbieders leidt. Of dat hiermee de gemeenteraad alsnog buitenspel gezet wordt.’

In een brief aan hun collega-raadsleden schetsen de fracties wat zij geleerd hebben van de discussies over de JeugdzorgPlus, die afgelopen jaar in vrijwel al hun gemeenten gevoerd zijn. Belangrijkste conclusie is dat het belang en de hulpvraag van het kind, en de keuzevrijheid voor ouders, voorop moeten staan in de jeugdzorg. Daarnaast pleiten de progressieve partijen vooral voor meer regionale samenwerking, een sterke rol voor de raad en vermindering van regeldruk. Voor dit laatste komen ze, zodra de gemeenteraden weer bijeenkomen, met een gezamenlijke motie.

Laat meer zien
Back to top button