NieuwsPolitiek

OHK stelt politieke vragen over de MER deelgebied B1 en bevoegd gezag

HOLLANDS KROON – Afgelopen week werden de Wob verzoeken openbaar gemaakt door de aanvrager van de documenten. In totaal liggen er ruim 4000 pagina’s te wachten voor diegenen die zich in de handel en wandel rondom de datacenters wil verdiepen. Ook de fractie van OHK is begonnen met het doorpluizen van de stukken. De fractie kwam in eerste instantie rondom de MER-plicht en het bevoegd gezag documenten tegen die de aandacht trokken. Vandaar dat de fractie politieke vragen heeft gesteld aan het college.

Geachte leden van het college,

Naar aanleiding van de beantwoording van het Wob-verzoek – dat op 12 oktober 2020 is ingediend door Mike Muller, journalist van dagblad De Telegraaf – heb ik een aantal vragen aan u. Dit gaat met name over het stoppen met het gebiedsplan Wieringermeer.

1. In de mailwisseling van 7 juli 2019 (zie afbeelding hieronder) met de collegeleden en de gemeentesecretaris wordt gesproken over een (intern) vertrouwelijk memo. Kan het college dit memo doen toekomen aan de raad? Zo nee, waarom niet?

  1. In de onderstaande mailing van 16 december 2018 wordt enige twijfel geuit over wie het bevoegd gezag is. Kan het college alle juridische beoordelingen aan de raad doen toekomen waarin een beoordeling wordt gemaakt over wie daadwerkelijk het bevoegd gezag is?
  2. Kan het college tevens de beoordeling van advocaat 1 en advocaat 2 (afbeelding) doen toekomen aan de raad?Met vriendelijke groet,De fractie van OHK
Laat meer zien
Back to top button