NieuwsPolitiek

GroenLinks stelt vragen over het beroep van Hollands Kroon tegen de reactieve aanwijzing van de provincie

HOLLANDS KROON – Hollands Kroon is door de provincie teruggefloten nadat de raad op 29 juni 2021 het bestemmingsplan “Uitbreiding Agriport A7 deelgebied B1” heeft goedgekeurd. De gemeente wilde de bouw van nog een datacenter mogelijk maken. Gedeputeerde Staten gaf de gemeente daarop een reactieve aanwijzing. Dit betekent dat het raadsbesluit niet kan worden uitgevoerd. Op 16 september debatteerde de raad over het voorstel van het college om hiertegen in beroep te gaan.
Tijdens het debat antwoordde het college op vragen van GroenLinks over de inhoud en termijn van dit beroep: “De intentie is om er samen uit te komen. Dat betekent een gezamenlijke conclusie… Het is aan de rechter om te bepalen wanneer de beroepsgrond moet worden ingediend. En als de rechter de indruk heeft dat er constructieve gesprekken worden gevoerd, dan zal de rechter niet 1,2,3 zeggen ‘we hebben nu deze termijn voor de beroepsgrond’.”

Deze uitspraak op 16 september en het indienen van de inhoudelijke beroepsgrond op 16 november roept bij GroenLinks de onderstaande vragen op:

Vragen (PV 2148 Inhoudelijke gronden beroep HK tegen reactieve aanwijzing NH tegen bestemmingsplan B1)
  1. Dienen wij uit het instellen van de inhoudelijke beroepsgrond op 16 november te begrijpen dat de rechter van oordeel is dat er geen constructieve gesprekken worden gevoerd tussen de provincie en de gemeente over de reactieve aanwijzing?
  2. Hoe zou u de gesprekken zelf karakteriseren?
  3. Zijn er momenteel punten van overeenstemming? Zo ja, welke?
  4. Zijn er momenteel punten van geschil? Zo ja, welke?
  5. In het debat van 16 september noemt het college 1 december als mogelijk termijn om tot overeenstemming te komen. Is dit nog het geval of houdt u nu rekening met een ander termijn? Uw antwoord graag inhoudelijk toelichten.
Binnen dertig dagen worden de antwoorden van het college gepubliceerd op de website van de gemeente.
Laat meer zien
Back to top button