FractievergaderingNieuwsPolitiek

Fractievergadering PvdA

HOLLANDS KROON – De openbare fractievergadering van de PvdA Hollands Kroon vindt digitaal plaats op woensdag 19 mei, 20.00 uur. Belangstellenden en insprekers zijn van harte welkom. Na aanmelding (06 51 37 01 26 of pvdahollandskroon@ziggo.nl) ontvangt u de link naar de vergadering. Naast lopende zaken en actuele onderwerpen wordt de raadsagenda van 27 mei besproken, zoals het bestemmingsplan uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1.

Laat meer zien
Back to top button