FractievergaderingPolitiek

Fractievergadering CDA

HOLLANDS KROON – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 9 december a.s. om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Indien u aan het overleg wilt deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden via sjaakvriend@hollandskroon.nl. U ontvangt dan een digitale uitnodiging.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 17 december a.s. besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komt in de raadsvergadering van 17 december a.s. de Woonvisie, diverse besluiten m.b.t. gemeentelijke monumenten (wijzigen verordening en vaststellen subsidieregeling) en de renovatie van de Haukeshaven aan de orde.
Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie hiervoor. U kunt uiteraard ook op andere wijze  onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.
Laat meer zien
Back to top button