FractievergaderingNieuwsPolitiek

Fractievergadering CDA

ANNA PAULOWNA – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 23 september a.s. om 20.00 uur in de Samenvaartkerk te Anna Paulowna/Breezand (Molenvaart 421). Indien u aan het overleg wilt deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie, de heer Van der Klugt (06-51541700). Het aantal bezoekers is namelijk beperkt vanwege de coronamaatregelen, het kan zijn dat bezoekers worden uitgenodigd digitaal deel te nemen aan het overleg.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 1 oktober a.s. besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komen o.a. de concept Regionale Energiestrategie (RES), sportcampus Wieringerwerf op de raadsagenda te staan.

Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie hiervoor. U kunt uiteraard ook op andere wijze onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

Laat meer zien
Back to top button