FractievergaderingPolitiek

Fractievergadering CDA

HOLLANDS KROON – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 19 januari a.s. om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Indien u aan het overleg wilt deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. U ontvangt dan van hem een digitale uitnodiging.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 27 januari  a.s. besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komen o.a. de visie IJsselmeerkust, nota van uitgangspunten Omgevingsplan, bestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 te Slootdorp (Joods Werkdorp) en principeverzoek huisvesting tijdelijke medewerkers Wagenpad 10-14 te Middenmeer (Royal Pride) aan de orde. Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom.

Laat meer zien
Back to top button