Kerkelijk nieuwsNieuws

Ook PKN kerkdiensten geannuleerd, wel een bijeenkomst op 18 maart

Een ingezonden brief van de kerkenraad PKN.

Naar aanleiding van de maatregelen door de overheid ten aanzien van Corona wordt er vanuit de PKN
geadviseerd om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen te laten vervallen. Dit geldt ook voor de zondagse
diensten. De kerkenraad heeft zich hierover beraden en neemt dit advies ter harte.
DUS: Zondag 15 maart is er geen dienst;
Zondag 22 maart is er geen dienst;
Zondag 29 maart is er geen dienst.

Hoe het er daarna uitziet wordt dan nader bepaald. Op de website van de kerk treft u de laatste informatie.
De PKN zal voorzien in de mogelijkheid om via de televisie een dienst te volgen. Daarnaast zijn er andere
aanbieders van diensten, samenkomsten en samenzang op de televisie en via internet. Laat u hierdoor
verrassen en bemoedigen!

Als kerkenraad realiseren we ons dat het heel belangrijk is om in moeilijke tijden als deze we ons wel met
elkaar verbonden weten in Christus. Daarom is er gelegenheid voor ontmoeting tijdens een gebedsuur.
Wanneer: Woensdagavond 18 maart om 19.30 uur in de Meerbaak.
Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We lezen uit de Bijbel, we zingen samen en gaan met elkaar in gebed. Er zal ook koffie en thee zijn. Afhankelijk van de toeloop zal gekeken worden of de groep verdeeld wordt over meerdere zalen.

Kom alléén als:
– u fit bent;
– u niet verkouden bent;
– uw gezinsleden ook fit zijn;
– u niet tot de risicogroep hoort;
– u niet uit een risicogebied komt.

U wordt van harte uitgenodigd om thuis mee te bidden! Mocht u gebedspunten willen delen dan kan dat altijd. Neem dan contact op met een van de kerkenraadsleden.

Voor de afscheidsdiensten vanwege overlijden wordt dringend geadviseerd de aanwijzingen op te volgen die
gegeven worden; op de website vindt u meer informatie. Stel anderen zoveel mogelijk op de hoogte van bovenstaande informatie; verwijs altijd naar de website van de kerk.

Namens de kerkenraad
Roel Renkema

Laat meer zien
Back to top button