Lokaal nieuwsNieuws

Vei­li­ger ma­ken N240 kost ton

'Het traject an de N240 dat dit jaar wordt aangepakt' - Foto: Google earth
‘Het traject an de N240 dat dit jaar wordt aangepakt’ – Foto: Google earth

DE HAUKES / SLOOTDORP – De pro­vin­cie heeft een ton uit­ge­trok­ken voor het ver­be­te­ren van de vei­lig­heid op en on­der­houd aan de N240 tus­sen De Hau­kes en Sloot­dorp. In de volksmond is de N240 beter bekend als de Slootweg. Dit na­jaar, tus­sen sep­tem­ber en de­cem­ber, wordt berm­ver­har­ding aan­ge­bracht. Ook ko­men er ge­lei­de­rails in en­ke­le boch­ten, om­dat er de af­ge­lo­pen ja­ren en­ke­le ern­sti­ge een­zij­di­ge on­ge­val­len zijn ge­beurd met per­so­nen­au­to’s die van de weg zijn ge­raakt. Ver­der wordt het as­falt bij­ge­werkt.

Eer­der is het deel tus­sen Sloot­dorp en de A7, de Westerterpweg, al ge­re­con­stru­eerd. Door­gaand ver­keer zal naar ver­wach­ting wei­nig tot geen hin­der van de werk­zaam­he­den on­der­vin­den.

Laat meer zien
Back to top button