Lokaal nieuwsNieuwsPolitiek

OHK wil stop op verdere ontwikkeling Datacenters in de Wieringermeer

MIDDENMEER – Op 7 februari jl. stelden Provinciale Staten de Datacenterstrategie van Provincie Noord-Holland vast. Gedeputeerde Zaal is trots, terwijl ze ook zo houdt van dat typisch Hollandse open landschap. Een aantal gemeenten liet zich schrappen uit die strategie: Haarlem en Diemen zien de gevolgen ervan in. In de provincie Noord-Holland zijn nu Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog de overblijvende ‘hotspots’ waarvan de provincie vindt dat het kan.

Woensdag werd bekend dat ook de Rijksoverheid vasthoudt aan o.a. Hollands Kroon. Op deze manier blijft onze Wieringermeerpolder blootstaan aan de grootschalige landschappelijke aantasting door (gesubsidieerde) energie slurpende datacenters. Meer bijbouwen in de Wieringermeer zal – wat nu nog open landschap is – verder aantasten. Het gevolg is dat de Wieringermeer een ‘wingewest’ blijft voor Den Haag en Haarlem, net als Groningen, ver uit het zicht van Den Haag en Haarlem. Maar de zo belangrijke koppeling voor hergebruik van restwarmte kon hier toch niet?

De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon onderschrijft deze keuze in het geheel niet. De inwoners van Hollands Kroon hebben duidelijk van zich laten horen tijdens de procedure voor vaststelling van het recente bestemmingsplan voor een nieuw datacenter (B1). Gedurende dat proces is burgerparticipatie de pas afgesneden door alleen ‘een zienswijze’ te mogen indienen, die vervolgens niets heeft veranderd aan de plannen.

Onafhankelijk Hollands Kroon is ontevreden over dit proces. De wijze waarop zulke grootschalige ontwikkelingen nu zonder gesprek worden gerealiseerd ondermijnt het vertrouwen en het draagvlak voor verdere ontwikkeling. Onafhankelijk Hollands Kroon vindt daarom dat er per direct een stop moet komen op de bouw van nieuwe datacenters in de Wieringermeer en dat visievorming hiervoor wordt aangepast. Een pas op de plaats maken is nodig om met de samenleving vast te stellen of de lusten van deze ontwikkelingen opwegen tegen de lasten. In groter verband stellen deskundigen dat de energietransitie van ons land en de behoefte aan stroom van datacenters niet samengaan. De gesubsidieerde windmolens in de Wieringermeer – ooit voor huishoudens bedoeld – maken dat nog eens pijnlijk duidelijk.

“Vanuit de ‘pas op de plaats’ willen we onderzoek doen. Wij willen dat er een transparanter beeld ontstaat over de vestiging van datacenters en de daartoe gemaakte afspraken. We stellen voor dat een externe Rekenkamercommissie dat uitvoert en de economische, maatschappelijke en landschappelijke baten en lasten op overzicht in beeld brengt. Met de resultaten daarvan willen we dat inwoners in gesprek kunnen komen over de toekomst van de Wieringermeer, zoals ooit de bedoeling was na het staken van het Gebiedsplan. Het is tijd voor bezinning om te voorkomen dat we in hoog tempo onomkeerbare keuzes blijven maken. Het Rijk en de Provincie zullen daarmee moeten leven.” zegt fractievoorzitter Alexander Bügel namens Onafhankelijk Hollands Kroon.

Laat meer zien
Back to top button