GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuws

Kom naar de debatweek van gemeente Hollands Kroon en praat mee over dilemma’s voor de nieuwe Omgevingsvisie

HOLLANDS KROON – Hollands Kroon werkt aan een nieuwe omgevingsvisie. De omgevingsvisie heeft de titel ‘Hoe ziet Hollands Kroon er in 2040 uit?’. Voordat de omgevingsvisie voor Hollands Kroon wordt gemaakt, wordt er een koersdocument opgesteld. Hierin staat de koers voor Hollands Kroon. Hiervoor worden ideeën gebruikt die de gemeente tijdens eerdere bijeenkomsten met inwoners en geïnteresseerden heeft gekregen. De gesprekken en informatie laten een aantal dilemma’s zien. Om met elkaar te praten over deze dilemma’s, organiseert Hollands Kroon een debatweek in de eerste week van februari.

Debatweek
In deze week gaat de gemeente met inwoners, bedrijven, organisaties en ook andere overheidsorganisaties in gesprek. Deze gesprekken gaan over de verschillende belangen die er zijn en soms recht tegenover elkaar staan. Bijvoorbeeld ondernemers die meer buitenlandse werknemers willen laten werken binnen hun bedrijf. Terwijl inwoners dat niet willen in hun dorp. We noemen dit dilemma’s.

Praat u mee?
Donderdag 3 februari en/ of maandag 7 februari a.s. kunt u digitaal meepraten. De avonden beginnen om 19.30 uur. Meldt u zich aan?

Donderdag 3 februari 2022: 

  1. Kleinschalige ontwikkelingen mogelijk maken . In heel de gemeente wordt aandacht gevraagd voor kleinschalige ontwikkelingen. De voorstanders geven aan dat dit belangrijk is voor de dynamiek in de kern of het gebied. Dat kleinschalige ontwikkeling een verrijking is van de community of het landschap.  Anderen waarschuwen juist voor verrommeling in het agrarisch landschap. Of dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie, een teveel van voorzieningen en ongewenst verkeer. Beide kanten van de medaille zijn terecht. De gemeente wil dit onderwerp verder bespreekbaar maken om de koers te bepalen.
  1. Ontwikkeling van de dorpsranden.Tijdens eerdere bijeenkomsten was er bij de aanwezigen veel aandacht voor de ontwikkeling van de dorpsranden. Bij de woningbouwopgave als bij opgaven in het landelijk gebied is dit onderwerp genoemd. Denk daarbij aan landbouw, water, natuur en biodiversiteit. Een gezamenlijke aanpak hierbij lijkt zeker mogelijk.

 Maandag 7 februari 2022: 

  1. Kwaliteitskader voor grote ontwikkelingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ontwikkelingenpassend zijn aan een goede kwalitatieve inpassing? Wat is er nodig voor om ervoor te zorgen dat Agriport A7 goed in het landschap past? Is er behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen en wat mag daarvan het gevolg zijn voor de omgeving? Wat zijn eisen bij ontwikkelingen op het IJsselmeer? Over dit soort dilemma’s gaat het op deze avond.
  1. De kust en de parel Den Oever. Er is veel steun voor de ontwikkeling van Den Oever. Een ontwikkeling van verborgen parel, tot een bekende recreatieve parel. Hoe kunnen we deze ontwikkeling versterken? Hoe ontwikkelt de haven van Den Oever zich in de komende jaren door? Wat is de toekomst van de visserijhaven? Zijn er kansen om ook een recreatiehaven in het ‘centrum’ te maken? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van het dorp? En hoe kunnen we Den Oever nog beter ‘verbinden’ aan de IJsselmeerkust en de Waddenkust, als we kijken naar ontwikkelingen die komen?

Aanmelden
Bent u aanwezig bij 1 of beide avonden? De avonden starten om 19.30 uur. Inschrijven kan bij gemeente Hollands Kroon. We hebben een aantal gegevens van u nodig. Meldt u zich hier aan?  U ontvangt voor de avond waar u zich voor heeft aangemeld, de deelnamegegevens.

 

Laat meer zien
Back to top button