GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuwsPolitiek

Kennismaking met wethouder Robert Leever

HOLLANDS KROON – Sinds 30 juni heeft de gemeente Hollands Kroon een nieuw college van burgemeester en wethouders. In deze rubriek stellen we de wethouders aan u voor. Als eerste komt Robert Leever aan het woord, wethouder namens Onafhankelijk Hollands Kroon. Met acht zetels is OHK de grootste fractie in de gemeenteraad.

Wie is Robert Leever?
“Ik ben in 1980 op Wieringen geboren en opgegroeid en woon in Hippolytushoef met Sanne en (zoon) Miles. Na RSG Wiringherlant heb ik in Leiden bestuurskunde gestudeerd, en later planologie in Amsterdam.

Sanne en ik hebben een tijdje in De Beemster gewoond. Maar uiteindelijk was de aantrekkingskracht van de zee, de weidsheid van de polderlandschappen en de combinatie met het oude landschap van Wieringen zo sterk dat we hier in 2016 weer zijn gaan wonen. Ik vind onze gemeente een uniek gebied, met heel veel afwisseling. Dat zie ik ook terug in de foto’s van de Facebookgroep Parels in Hollands Kroon en momenteel in de Foto Biënnale Wieringen.”

Waar komt je maatschappelijke betrokkenheid vandaan?
“Tijdens mijn studie overleed mijn moeder. Dat was een hele indringende periode. Daardoor ben ik echt anders aan gaan kijken tegen wat vanzelfsprekend lijkt in het leven, en wat écht belangrijk is. Het leven is maar kort, en in die periode mogen we er met elkaar wat moois van proberen te maken, met oog voor wat van waarde is. In mijn vrije tijd zing ik af en toe en deed ik tot voor kort vrijwillig bestuurswerk voor de stichtingen Behoud Oosterlanderkerk en de Culturele Kring Wieringen.”

Hoe zag je loopbaan eruit voor je wethouder werd?
“De afgelopen vijftien jaar heb ik als planoloog voor verschillende opdrachtgevers gewerkt, waarvan geruime tijd voor gemeente Purmerend. Ik hield me daar bezig met ruimtelijke vraagstukken, zoals het maken van nieuw beleid en bestemmingsplannen. En ook met procedurele zaken, zoals planschade. Bij dat laatste ervaar je heel duidelijk hoe ruimtelijke besluiten effecten hebben, maar ook hoe er ‘licht kan zitten’ tussen wat inwoners verwachten en wat er wordt besloten. Het maakt dat goede informatie en serieuze participatie aan de voorkant van ruimtelijke ontwikkelingen cruciaal zijn.

Na een tijdje ben ik gevraagd om de reorganisatie en centralisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille te verzorgen. Dus de gemeentelijke gebouwen en gronden. Daarna ben ik een tijd manager geweest voor de teams Beleid en Planologie, Economie, Vastgoed en Onderwijshuisvesting.”

Wat heb je de laatste vijf jaar gedaan?
“De laatste vijf jaar hield ik me hoofdzakelijk bezig met grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in De Beemster en Purmerend. Daarvoor lobbyde ik bij andere partijen en overheden. En ik was verantwoordelijk voor de samenwerking tussen gemeente, BPD (Bouwfonds) en Staatsbosbeheer, die samen een gebied willen ontwikkelen. Normaliter ging het daarbij alleen om woningbouw. Wij hebben dat breder aangepakt, en ook gekeken naar duurzaamheid, natuurbeheer, innovatie voor bouwbedrijven, onderwijs en werkgelegenheid (www.oostflankpurmerend.nl). Met een grote rol voor inwoners, die we steeds hebben uitgenodigd om mee te denken en te praten.

Dit alles stopte eind juni jl. abrupt, toen ik als wethouder voor Onafhankelijk Hollands Kroon aan de slag mocht gaan. Ik vind het een geweldige kans en een eer om nu voor de inwoners van mijn eigen gemeente te mogen werken.”

Kwam het wethouderschap uit de lucht vallen?
“Ik was ervoor al betrokken bij OHK. Onder andere bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en de onderhandelingen voor deze coalitie. Het ging opeens snel, maar ik heb me op die manier al wat kunnen voorbereiden en inlezen. En natuurlijk weet ik hoe een gemeente werkt, vanuit mijn rol bij de gemeente Purmerend.”

Als wethouder heb je de portefeuille Economie en Brede Welvaart. Wat betekent dat laatste?
“De term ‘brede welvaart’ is toegevoegd omdat deze coalitie het belangrijk vindt dat ontwikkelingen niet enkel bijdragen aan economische groei. Welvaart gaat niet alleen over voorspoed door meer te verdienen. We vinden het belangrijk dat we vanuit meer invalshoeken kijken naar ontwikkelingen. Een bredere afweging op de maatschappelijke-, duurzame en ruimtelijke meerwaarde hoort daarbij. Voor zowel de korte- als lange termijn.”

 Je bent ook wethouders voor agrarische zaken. Wat betekent dat voor je?
“In gesprekken met melkveehouders en akkerbouwers in mijn werk voor Purmerend en Beemster heb ik veel geleerd. Gesprekken over bedrijfsopvolging, uitbreidingsvraagstukken, ruimtelijke kwaliteit, ketenvraagstukken en innovatie. Mogelijkheden voor nieuwe teelt, maar onzekerheid over het succes daarvan. In die zin is er sprake van grote veranderingen, waar ieder op zijn eigen manier een weg in wil vinden. Ik heb agrariërs leren kennen als gepassioneerde en trotse ondernemers. Soms zijn zij van generatie op generatie bezig met hoe ze het bedrijf kunnen doorgeven aan hun kinderen. Hun identiteit is vergroeid met de grond waarop ze werken. Ik begrijp dat gevoel.”

 Hoe wil je omgaan met de uitdagingen waar de agrarische sector voor staat?
“De uitdagingen voor de sector zijn groot, niet alleen in het huidige stikstofdossier. Ook thema’s zoals watervoorziening, natuur, klimaatverandering, de (wereld)markt en beschikbaarheid van arbeidskrachten spelen. Weinig is vanzelfsprekend. Dat is ook waarom we als gemeente naast de sector willen kunnen staan. Zodat we zien wat het nu betekent in de levens van deze familiebedrijven, maar ook begrijpen welke stappen er nodig zijn om ook in de toekomst Agrarische Hoofdstad te blijven. Daar is het Koersdocument Agrarische Sector (2021) een eerste stap in geweest en zo proberen we met elkaar de beschikbare expertise, capaciteit en netwerk telkens optimaal te benutten.”

Hoe kijk je aan tegen het stikstofdossier?
“Het stikstofdossier leidt bij agrarisch ondernemers tot veel onzekerheid over hun bedrijfstoekomst. Met name het ‘kaartje’ vanuit het rijk, maar ook de brief met ‘perspectief’ van minister Staghouwer leiden tot onrust en wantrouwen in plaats van tot gesprek. En nu staan deze ondernemers en het kabinet tegenover elkaar. Zo komen we niet verder, terwijl de sector al wel stappen heeft gezet en zich wil blijven ontwikkelen naar de toekomst toe. Die bereidheid hoor ik terug in de gesprekken die ik tot nu toe al heb gevoerd. We moeten ondernemers daar juist bij ondersteunen, in woord en daad, maar zeker ook mentaal. Gelukkig zien we die insteek van partnerschap ook terug bij onze provincie. Al sinds 2019 werken zij aan een provinciale- en gebiedsgerichte aanpak. De provincie bepleit een brede aanpak, waarbij naar alle sectoren wordt gekeken. Die lijn houdt zij nu gelukkig vast.”

Wat kan de gemeente Hollands Kroon zelf bijdragen aan het stikstofdossier?
“Hollands Kroon werkt met de agrarische sector nu aan uitgangspunten voor de gebiedsgerichte aanpak waar de Provincie die najaar mee start. We vinden het van belang dat de sector meedoet in de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak. En we zien dat vertrouwen – over en weer – en toekomstperspectief een voorwaarde zijn om uiteindelijk tot oplossingen te komen. Het memo dat daarover begin augustus aan onze gemeenteraad is gestuurd is daarvoor belangrijk. Het sleutelbegrip daarin is samenwerking, met de agrarische sector, andere bedrijfssectoren, onderwijs, belangenorganisaties en andere overheden. Daarbij willen we uitgaan van onze sterke punten: onze gunstige ligging, het gunstige klimaat, en ook de innovatieve kennis die we hier ontwikkelen op het gebied van precisielandbouw en watermanagement.”

Laat meer zien
Back to top button