Ingezonden brievenLokaal nieuwsNieuws

Ingezonden: ‘CyrusOne, Pascal en Luna landen in Prinses Ariane Windpark’ door Helmar van Rooy (Hippolytushoef)

Het college van B&W bood de gemeenteraad van Hollands Kroon op 27 oktober per memo een exclusieve
sneak preview van het landingsplan van CyrusOne, Pascal en Luna in het Prinses Ariane Windpark.

Een feestelijke landing
De landing behoort tot de categorie evenementen die voor maatschappelijke en politieke opwinding kan
zorgen en zal, na de opening van het Prinses Ariane Windpark, het tweede volksfeest zijn binnen deze
raadsperiode. Voorafgaand aan de landing kan men nog een laatste blik werpen op de vrije horizon
tussen Middenmeer en Medemblik. Het is nog niet bekend wie het college vertegenwoordigt bij de
landing. Wellicht zal de burgemeester een paar ingetogen woorden spreken over toekomstige generaties.

Windturbines zullen harder moeten draaien
Het wordt warmer na de landing. Naburige glastuinders die willen ventileren moeten hun luiken
dichthouden. Inwoners die van de restwarmte gebruik willen maken kunnen hun ramen openzetten. Er
is kans op stroomstoringen. Om o.m. de datacenters CyrusOne, Pascal en Luna van genoeg energie te
voorzien, moet het windmolenpark op de Noordzee met 30 procent worden vergroot voor de productie
van waterstof. De Kooyhaven wordt ingericht voor de overslag daarvan, liet de portefeuillehouder weten.
Er is een potje geld voor de lokale bevolking. Het eigen belastingregime en de technische bemanning
vliegt mee. Agrariërs en vissers kunnen zich laten omscholen tot beveiliger van de landingssite.

De landing is zorgvuldig voorbereid
Er is door het college intensief radiocontact onderhouden met CyrusOne, Pascal en Luna. Zo konden in
goed overleg alle obstakels voor de geplande landing worden weggenomen, zoals:
• Stopzetting van het Gebiedsplan Wieringermeer zodat de daarvoor verplichte Milieu Effect
Rapportage geen roet in het eten kan gooien;
• Doorschuiven van een nieuwe structuurvisie op ruimtelijke ordening tot ná de landing;
• Herstel van het delegatiebesluit opdat de gemeenteraad geen spaak in het wiel kan steken.
Het landingsplan voldoet aan de eisen van goede ruimtelijke ordening door insluiting van de
glastuinbouw en uitsluiting van de grondgebonden landbouw. De landingssite heeft voldoende afstand
tot stedelijk gebied met een warmtevraag. De koeltechniek is daarop afgestemd. Daarmee wordt
voorkomen dat de klimaatdoelstellingen worden bereikt. Door toepassing van de schutkleur groen vallen
CyrusOne, Pascal en Luna niet op in het landschap.

De thuisblijvers
Niet alle inwoners en ondernemers zullen bij de landing met vlaggetjes langs de A7 staan. Na de
landbouw maakt ook de visserij zich zorgen over de landing: Als de extra windmolenparken op zee nodig
zijn om CyrusOne, Pascal en Luna van stroom of waterstof te voorzien, dan wordt het kiezen tussen data
of vis. Men kan zich afvragen of wij economisch afhankelijk willen worden van buitenlandse
investeringen in een industrieel data-park, of dat we duurzaam willen investeren in een groen woon- en
werkgebied dat voortbouwt op het eigen ondernemerschap in o.m. de landbouw, veeteelt en visserij.
Het college van B&W heeft gekozen. Hopelijk laat de gemeenteraad binnenkort ook iets van zich horen.

Laat meer zien
Back to top button