Ingezonden brievenLokaal nieuwsNieuws

Ingezonden brief: ‘Analyse rode loper beleid datacenters Hollands Kroon’ door Helmar van Rooy

Wat is het rode loper beleid voor datacenters?
Op 26 april 2021 schreef het NHD dat Google 69% korting op de bouwleges was beloofd. De legesverordening staat dat niet toe. Het college voorkwam echter dat de raad werd geïnformeerd, blijkt uit geopenbaarde mails. Een Ambtenaar sprak van rode loper beleid. In het NRC artikel Gebroken beloftes (05-06-2020) omschrijft het college dit beleid als het “vertalen van Hollandse bouwregels in wensen voor de Amerikanen”. Hoe werkt dat?

Ontlopen van beperkende regels
Eén werkwijze is het ontlopen van beperkende regels. De gemeenteraad wilde het zoekgebied voor datacenters in het Gebiedsplan Wieringermeer inperken. Het college stelde daarop voor het gebiedsplan te stoppen. Ook de M.E.R.-plicht werd dan ontlopen. Zo kon de westzijde van de A7 volledig worden bestemd voor datacenters.

Creatieve interpretatie van regels
Bevoegdheidsregels kan men creatief interpreteren: “Omdat er nog geen jurisprudentie over bestaat is er ruimte voor bestuurlijke interpretatie.” opperde het college. Het college bleek té creatief en werd teruggefloten door de provincie. De raad stelt de beleidskaders voor datacenters vast in de Omgevingsvisie. Om creatieve interpretatie te voorkomen hanteert de visie vier besluitcategorieën: Van concrete kaders tot minder concrete uitwerkingen/ kaartjes. Het college bedacht later de categorieën hard en zacht en kaders waren zacht. Zo hoefde niemand zich iets aan te trekken van vastgestelde beleidskaders.

Uitstel van regelgeving en beleid
In Amsterdam en Haarlemmermeer is binnen één jaar nieuw datacenterbeleid ontwikkeld. De provincie neemt er een half jaar voor. Het college ziet geen urgentie en stelt tevreden vast dat de Omgevingsvisie ruimte biedt aan datacenters. Zo kunnen eerst alle wensen van “de Amerkanen” worden ingewilligd. Daarna kan er gekeken worden naar wensen van Hollands Kroon.

En een gratis waterberging toe
Het college stelt zich op als datacenterondernemer. Deze spagaat zorgt voor glijpartijen. Het college ging onderuit bij de bevoegdheidskwestie. Om niet electoraal weg te glijden presenteert de coalitie de waterberging op B3 opeens als een biodivers gemeentepark, ter compensatie van datacenters. Hoezo compensatie? Waarom betalen datacenters hun waterberging niet zelf? Waren “de Amerikanen” nog niet tevreden met de 660 miljoen
subsidie voor windmolens? Hoe geloofwaardig is die biodiversiteit wanneer het college stelselmatig milieueffectrapportages ontloopt?

Werkt het beleid?
Bestuurlijke geloofwaardigheid kan het college verdienen met het vertalen van wensen van Hollands Kroon in regels voor “de Amerikanen”. Niet andersom. Dan weten “de Amerikanen” tenminste waar ze aan toe zijn. Google houdt het inmiddels voor gezien. Ook Amerikanen verkiezen bestuurlijke geloofwaardigheid boven een gladde rode loper.

Helmar van Rooy

Laat meer zien
Back to top button