Lokaal nieuwsNieuws

Hollands Kroonse Uitdaging helpt Stichting Present

MIDDENMEER – HKU’s Matchgroeplid Justin de Weert heeft Stichting Present geholpen met het oplossen
van allerlei computerproblemen. Deze stichting beheert sinds kort het Boetje van Present, voorheen bekend
onder de naam Het Arker Boetje. Door allerlei veranderingen was het een digitaal een beetje rommelig
geworden. Daarom had Linda Biersteker de hulp ingeroepen van de Hollands Kroonse Uitdaging.

De Hollands Kroonse Uitdaging helpt verenigingen en stichtingen met kennis, kunde, spullen of helpende
handen. Dit door het netwerk van matchgroepleden in te schakelen. Deze matchgroepleden zijn mensen met
een groot netwerk. Een netwerk dat zich uitstrekt over de bedrijven en instanties in Hollands Kroon. Deze
contacten worden waar mogelijk ingezet om verenigingen en stichtingen te helpen. Dit gebeurt met gesloten
portemonnee. Hiermee wordt de directe leefomgeving verbeterd. Bedrijven kunnen zo hun maatschappelijke
betrokkenheid tonen. En kunnen de publiciteit hiervan gebruiken voor hun bekendheid en imago. Voor de
aanbieders van de hulp wordt door de ontvangers ook vaak een passende tegenprestatie gegeven.

De vraag kon deze keer door het jongste matchgroeplid Justin zelf worden ingevuld. ‘Ik weet aardig wat van
computers, dus toen de vraag via de Uitdaging bij mij in de mail verscheen, heb ik direct toegezegd dit wel te
willen verzorgen.’ En dat lukte. Linda Biersteker was blij toen Justin na een paar uurtjes het resultaat liet zien.
‘Hier was ik zelf nooit uitgekomen. Ben heel blij met deze hulp.’ Als tegenprestatie zal ze ervoor zorgen dat er
berichten in de mediakanalen van Present verschijnen. Hiermee wordt de bekendheid van de Hollands Kroonse
Uitdaging vergroot en kunnen nog meer verenigingen en stichtingen geholpen worden.

Onlangs heeft Stichting Diaconie De Ark uit Middenmeer besloten om op te houden te bestaan. Eén van de
belangrijkste taken van deze stichting was de exploitatie van het Arker Boetje. Hier is een enthousiast team van
vrijwilligers iedere week bezig om kleding en andere artikelen te sorteren en deze via hun kringloopwinkel aan
te bieden. Voor minima is er een speciale kortingspas, maar iedereen is welkom. Tevens is het een
ontmoetingsplaats voor diverse doelgroepen uit Middenmeer en omstreken. De activiteiten van het Boetje
sluiten zeer goed aan bij de doelstellingen van Present. Daarom heeft het bestuur van Present Hollands Kroon
besloten om per januari het Boetje over te nemen. Hierdoor kan dit belangrijke werk voortgezet worden.

De activiteiten van de Hollands Kroonse Uitdaging worden door ‘verbinder’ Edwin Wittink aangestuurd. ‘Dat
klinkt beter dan manager’, zegt hij. Voor vragen is hij bereikbaar via info@hollandskroonseuitdaging.nl. Hij doet
dit werk sinds een aantal maanden. In die periode heeft de HKU al zo’n honderd matches kunnen maken. Het
grootste deel daarvan werd gerealiseerd op de Beursvloer in Wieringerwerf. Op sociale media komen daarover
veel berichten voorbij. ‘Ja, dat was een succes. Toen hebben we echt naam kunnen maken. De uitrol daarvan is
nu in volle gang. Daardoor hebben we nu veel te melden. Ik merk ook dat verenigingen en stichtingen ons nu
weten te vinden.’

Laat meer zien
Back to top button