Lokaal nieuwsNatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Dr. A. Ariënsmavo te Middenmeer’

Deze tijd doet mij heel vaak denken aan de momenten dat wij met de Mavo op schoolreisje gingen. Dat komt vooral door het bloeiende fluitenkruid. Als u langs de Zuiderzeeweg rijdt of de Amstelmeerweg dan zien de bermen wit van deze bloeiende planten.

Met de schoolkinderen gingen wij een aantal keren naar Texel en dan reden wij vanuit Middenmeer op de fiets naar Slootdorp en via de Molenweg naar de Amstelmeerweg. Het is vooral deze weg die mij altijd aan de schoolreisjes herinnert. Het lijkt wel of de weg in mij die herinneringen naar boven moet roepen. En dat terwijl ik heel wat andere beelden kan oproepen van deze weg. De houtsnippen die in de winter in de bermen verblijven. Het via de singel omhoog klimmen en over de dijk in het Amstelmeer zien welke watervogels er aanwezig zijn.

De zingende vogels in de singels, zoals bijvoorbeeld de tuinfluiter en de grasmus. De veldleeuweriken boven de akkers. Graspiepers op de weg. Deze ‘stakkers van de akkers’ zijn er niet meer. In het programma ‘Vroege Vogels’ hoorde ik op 30 mei 2021 dat bij bepaald beheer ze wel weer terug kunnen komen.

Vlak voor de Waardweg stopte ik om foto’s van de Amstelmeerweg te maken. In de berm lag een dood vogeltje, een grasmus. Hoe het diertje aan zijn eind was gekomen, kon ik niet zien. Tegen een auto aan gevlogen? Gepakt door een sperwer?

In gedachte zag ik ons weer fietsen langs deze weg. Achterop een auto met een van de leraren en een kar erachter voor het geval er pech was. De kort geleden overleden Jaap Bakker bracht ook vaak de fietsen naar de plek waar de tenten opgeslagen werden. Van 1976 tot maart 1984 was ik er leraar biologie en Engels. Ook gaf ik er godsdienstles. De moeders van de Moedermavo kom ik af en toe nog tegen, evenals de oud-leerlingen. Die laatsten zijn al aardig op weg naar hun pensioen. Zo gaat dat. Wat bleef was mijn interesse in de vogels en de natuur en hopelijk heb ik de leerlingen een beetje kunnen inspireren.

‘Amstelmeerweg’ – Foto: Peter C. Meijer

Zie ook:  www.wierhaven.nl

 

Laat meer zien
Back to top button