NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Rood Weeskind’ (141)

Een groep diersoorten, waar ik niet zo in thuis ben, zij de nachtvlinders. Nu ben ik nooit zo’n nachtpit geweest, meer een vroege vogel, maar dat laat niet onverlet dat ik geïnteresseerd ben in alle levende wezens in de natuur. In het gebied van Wierhaven worden elk jaar nachtvlinders geteld en gedetermineerd. Ik sta altijd weer versteld van de vele soorten die er zijn.

Henk van Doorn uit Medemblik stuurde een foto rond van een grijze vlinder op zijn rug gezien. Aan de onderkant zie je duidelijk rode kleuren. De vlinder zat ‘s ochtends op 21 september 2022 op het raam. Uiteraard komt dan de vraag: welke soort is het? De rode ondervleugels en de grootte deden ons denken aan het Rood Weeskind.

Deze vlinder is niet exclusief voor de nacht. De vliegtijd is augustus tot in oktober, aldus Sepp in het boek ‘Dag- en Nachtvlinders’. Sepp noemt de soort algemeen als er populieren en wilgen in de buurt zijn. In de bast van deze bomen leggen ze in het najaar hun eitjes en deze komen in het voorjaar uit. Dan verpoppen ze zich en in juli vliegen ze dan uit.

In het boek ‘Onze Vlinders’ lees ik (pag. 53) dat de rupsen van het Rode Weeskind net als de Processierups kunnen voorkomen. Ik heb het verder nergens bevestigd gezien. De naam komt volgens Kars Veling van de Vlinderstichting van de uniformen die de weeskinderen in Amsterdam aan droegen. De foto is genomen door Henk van Doorn in Medemblik op 21 septe3mber 2022

Foto: Henk van Doorn
Foto: Henk van Doorn
Laat meer zien
Back to top button