NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Dodaars eet stekelbaars’ (103)

Otto is dagelijks op pad om te zien wat er groeit en bloeit. Zo reed hij op 3 december 2021 zijn vertrouwde route via de Noorderdijkweg, langs de Dijkgatsweide en over de Sluitgatweg de A7. Bij de vispaaiplaats aan de Hippolytushoeverweg is het altijd de moeite waard te kijken of er nog vogelsoorten te zien zijn.

Het project is in 2019 aangelegd door het Hoogheemraadschap. Zij willen de natuurwaarde van het gebied vergroten. Hollands Kroon verschilde van mening en meende dat het Heemraadschap alleen de waterkwaliteit van het gebied wilde verbeteren. Men is er met elkaar uitgekomen en er is een leuk gebiedje ontstaan.

Een grote zilverreiger is altijd de moeite waar en die zat er. In het water zwommen twee dodaarzen. De dodaars is de kleinste futensoort en broedt in Nederland. Het geluid van de vogel is een opvallend hinniken. Als je niet bekend met dit geluid dan denk je dat er ergens een paard aan het hinniken is.

Otto zag iets uit de snavel steken. Hij kon niet zien wat het was. Pas nadat jij thuis de foto had uitvergroot, zag hij dat het een deel van een stekelbaars was. Op zich hoort deze vissoort tot het gebruikelijk voedsel. Larven, kleine visjes, schaaldieren en andere kleine waterdieren.

Het leuke van de dodaars is de Nederlandse naam: dot  aars. Aars is de achterkant en daarop zit een dot, een groepje veren. Zo zou de naam zijn ontstaan. Een andere leuke naam is: hagelzakje. Deze volksnaam is door jagers aan deze vogelsoort gegeven. Hun huid werd vaak gebruikt om hagelkorrels in te bewaren

De foto is van Otto de Vries en gemaakt bij de vispaaiplaats op 3 december 2021.

Foto: Otto de Vries

 

Laat meer zien
Back to top button