VIDEO: Carnavalskraker over ‘zure burgemeester Jaap Nawijn’

WIERINGERWERF – Het begint zo langzamerhand een traditie te worden, dat er een carnavalsnummer verschijnt over de politiek in Hollands Kroon. De Wieringermeerse tekstschrijver Alexander Bügel schreef al eerder de carnavalsnummers ‘De Boot van Japie’ en ‘Transparant, maar ondoorzichtig’. Dit jaar gaf hij de aanzet voor ‘Zo gaat dat in Hollands Kroon’. Een pakkende carnavalskraker die, net als zijn voorgangers, op ludieke wijze de handel en wandel in de politiek van Hollands Kroon aan de kaak stelt.

De eerste twee carnavalskrakers werden door Wieringer Jan van der Wal, onder pseudoniem Jan met de Pet, ingezongen. Dit jaar moest het roer echter noodgedwongen om. ‘De trend binnen Hollands Kroon is om bijna alles uit te besteden aan externe bureaus. Daar kan je dan als makers van het ‘serieuze’ carnavalslied natuurlijk niet bij achterblijven. Wij voelden ons door het ingezette gemeentelijke beleid min of meer gedwongen om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Gelukkig vonden we de oplossing nog relatief dichtbij huis in het duo The Showbusters’, zegt Bügel.

The Showbusters bestaande uit Marcel Wessel (Schagen) en Johan Bouquet (Andijk) waren bereidt om de
zangpartijen van het carnavalsnummer voor hun rekening te nemen. Erwin Slootweg, foto-/videograaf en eigenaar van de Liaison Studio, completeerde het geheel met een bijpassende satirische videoclip.

Voor de carnavalsvierders die het lied graag voor het komende carnaval willen instuderen is hieronder de gehele tekst te vinden.

Zo gaat dat in Hollands Kroon

Foto: Gemeente Hollands Kroon / bewerking: Erwin Slootweg

Refrein:
De burgemeester van Hollands Kroon
zijn normen en waarden zijn ongewoon
Hij deed z’n uitspraken ondoordacht
Wat hem veel ellende bracht

Het College van Hollands Kroon
vaart zijn eigen koers, dat is héél gewoon
belang van de burger komt achteraan
als je ze hun eigen gang laat gaan

Couplet:
Onze Jaap maakte het te bont
wist niet dat zijn microfoon nog openstond
deed daar uitspraken ongehoord
is onze Jaap nu echt ontspoort
Dat is toch waanzin, echt grote waanzin
Sprak over zure gekken, trok zelf zure bekken
maar leren dat zal hij het nooit

Refrein:
De burgemeester van Hollands Kroon
zijn normen en waarden zijn ongewoon
Hij deed z’n uitspraken ondoordacht
Wat hem veel ellende bracht

Het College van Hollands Kroon
vaart zijn eigen koers, dat is héél gewoon
belang van de burger komt achteraan
als je ze hun eigen gang laat gaan

Japie, Japie, Japie, Japie, Japie, Japie,
Japie, Japie, Japie, Japie, Japie, Japie,
Zo gaat dat in Hollands Kroon

Couplet:
Zelfsturend is het woord
waarmee Hollands Kroon steeds meer ontspoort
Velen zijn de weg al kwijt
Hebben blijkbaar aan de burgers schijt
in eigen belangen, is men gevangen,
als we die rare kuren, niet snel bij gaan sturen,
raakt men van de wal in de sloot

Japie, Japie, Japie, Japie,

Refrein:
De burgemeester van Hollands Kroon
zijn normen en waarden zijn ongewoon
Hij deed z’n uitspraken ondoordacht
Wat hem veel ellende bracht

Het College van Hollands Kroon
vaart zijn eigen koers, dat is héél gewoon
maar komen de verkiezingen er weer aan
dan zullen ze er weer voor de burgers staan

Zo gaat dat in Hollands Kroon!

Burgemeester Nawijn biedt nogmaals excuses aan tijdens raadsvergadering

nawijn 22-11-2016HOLLANDS KROON / WOGNUM – Tijdens de raadsvergadering heeft burgemeester Jaap Nawijn nogmaals zijn excuses aangeboden. In zijn korte verklaring naar aanleiding van de motie gaf hij richting de gemeenteraad aan dat het goed was dat de kwestie in het openbaar werd besproken. Tevens gaf Nawijn aan de opmerkingen over de ‘zure gekken’ kwestie de afgelopen periode te hebben gehoord en er heel goed naar te hebben geluisterd.

De raad nam een motie aan die bijna raad breed werd ondertekend. Alleen fractie Wittink en Peter Meijer van de Senioren Hollands Kroon konden zich niet vinden in de voorliggende motie. Wittink probeerde via een amendement de motie tekstueel op twee punten te wijzigen. De meest vergaande voorgestelde wijziging was om de tekst ‘eenmalige oprisping’ te veranderen in ‘de laatste in een reeks van incidenten’. Bij stemming van het amendement bleek dat Wittink met deze opvatting alleen stond. Meijer kon de motie niet vereenzelvigen met zijn geweten en stemde daarom tegen.

Nadat de motie door de raad was bekrachtigd bracht Theo Moras tijdens het inspreekrecht voor de burgers zijn zienswijze op de kwestie ter tafel. Met de behandeling van de kwestie Nawijn in de raad komt er een einde aan de kwestie die als een deken een maand lang over de politiek heeft gelegen.

De dag des oordeels voor Jaap Nawijn

Foto en fotoberwerking: De Meerpeen/Bügel

Foto en fotobewerking: De Meerpeen/Bügel

HOLLANDS KROON – De ‘zure gekken’ uitspraak van burgemeester Jaap Nawijn heeft in de achterliggende periode de gemoederen flink bezig gehouden. In de plaatselijke, regionale en zelfs landelijke pers werd er royaal aandacht besteedt aan deze uitglijder van de burgervader. Maar ook onder de burgers van Hollands Kroon kwam de nodige beroering. Uitgesproken meningen van  burgers over het handelen van deze burgemeester werden uitgebreid geventileerd. Vanavond tijdens de raadsvergadering in Wognum zal er een oordeel komen van de raad.

In een gezamenlijke verklaring heeft de raad aangegeven de uitlatingen van de burgemeester te betreuren. Maar men is van mening dat dit slechts een éénmalige uitglijder betreft. Daarom komt men vanavond met een motie van treurnis. De motie van treurnis is binnen de moties die we kennen de minst zware variant. De mogelijke moties zijn; een motie van treurnis, een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. De motie van treurnis is eigenlijk niets meer dan een ferme tik op de vingers. ‘Foei! En nu niet meer doen hè.’ De andere moties hebben meestal direct politieke gevolgen.
Lees verder

Stelling: ‘Nawijn moet opstappen’

'De tussenstand van de stelling van de Schager Courant'

‘De tussenstand van de stelling van de Schager Courant’

HOLLANDS KROON – Afgelopen week was een bewogen week op politiek gebied in Hollands Kroon. Allereerst werd op dinsdagavond de begroting voor 2017 vastgesteld. Met € 7000,00 overschot de krapste begroting ooit. Maar meteen na de begrotingsvergadering ontstond het nieuws waar het de rest van de week over zou gaan; de microfoon van burgemeester Nawijn. De ‘zure gekken’ uitspraak die Burgemeester Nawijn deed was koren op de molen van diverse landelijke media. Zo zagen de inwoners van Wieringerwerf cameraploegen van RTV Noord-Holland, RTL Editie.nl, SBS Hart van Nederland, NOS en POW-nieuws voorbij komen.

Het bericht met het filmpje, dat als eerste op de website en de Facebookpagina van de Meerpeen verscheen, is inmiddels ruim 12.500 keer bekeken. Ook werd het bericht opgepakt door landelijke schrijvende media waaronder De Telegraaf. De Schager Courant schrijft ook al enkele dagen over de misstap van Nawijn. En hebben zij, net als RTV Noord-Holland, ook de misstappen van Nawijn uit het verleden als burgemeester in zijn vorige gemeenten en Hollands Kroon inzichtelijk gemaakt.

Gisteren vroeg de Schager Courant aan haar lezers of ze van mening zijn dat Jaap Nawijn moet opstappen. Rond middernacht, nadat de stelling één dag  actief is geweest, heeft onze redactie even naar de tussenstand gekeken. De 637 personen die de stelling hebben beantwoord, geven een duidelijk signaal af. Van hen is 87% van mening dat het beter is dat Nawijn opstapt, dit komt neer op 554 van de 637 stemmen. De overige 13% geeft Nawijn nog het voordeel van de twijfel.

Bovenstaande cijfers zijn volgens de redactie een duidelijke advisering aan de gemeenteraad van Hollands Kroon. Van de poging van enkele oppositiepartijen in de raad om de blunder van Nawijn in het openbaar te bespreken zijn enkele coalitiepartijen, VVD en CDA, niet erg gecharmeerd. Echter als er door de lezers van de Schager Courant, waarbij waarschijnlijk vele uit Hollands Kroon, zo’n duidelijk signaal wordt afgegeven kan je als politiek toch niet anders dan het openbaar bespreekbaar te maken? Tenminste als je de burgers serieus neemt! Verder is het natuurlijk aan de ingestelde vertrouwenscommissie om tot een oordeel over het functioneren van burgemeester Nawijn te komen. Dat is democratie, en daar hebben we volksvertegenwoordigers voor gekozen om dat voor ons in alle wijsheid te beoordelen.

We zullen de stelling de komende dagen nog in de gaten houden. Mocht u ook een stem uit willen brengen dan kan dat hier.