Jury Lelyprijs beoordeelt innovatieve bedrijven in Hollands Kroon

‘De jury luistert aandachtig bij één van de genomineerde bedrijven.’ – Foto: NH Nieuws / Matthijs Gemmink

HOLLANDS KROON – Volgende week vrijdag wordt bekend wie de Lelyprijs 2018 heeft gewonnen. De prijs moet innovatieve bedrijven in de gemeente Hollands Kroon in de schijnwerpers zetten en zo andere ondernemers warm maken om zich ook in de gemeente te vestigen. Woensdag ging een vierkoppige jury langs bij de genomineerden.

Een rondgang langs de genomineerden van dit jaar bewijst maar weer eens dat er achter elke deur op een bedrijventerrein een grote verrassing kan zitten. Bedrijven waarvan de regio niet eens op de hoogte is, maar die soms aan de andere kant van de wereld een grote naam hebben hoog te houden. De strijd om de Lelyprijs gaat dit jaar tussen Quest Medical Imaging uit Middenmeer en de bedrijven CPT/Tankwell en Cryoworld uit Wieringerwerf.

Wethouders Westerkamp en Meskers stappen op

‘Wethouders Frits Westerkamp en Theo Meskers stappen op’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De beide wethouders van Hollands Kroon hebben vandaag voor de behandeling van het besluitvormende gedeelte de handdoek in de ring geworpen. Dit gebeurde voor het besluitvormende gedeelte van de vergadering.

Eerst nam Wethouder Westerkamp het woord en informeerde de raad over de gang van zaken van de afgelopen periode. ‘Ik sta hier als een aangeslagen wethouder. Het MFA is in verschillende fases aanbesteed. Hetgeen de transparantie niet ten goede kwam. De grootste extra kostenpost kwam uit de noodlokalen voor de scholen die er gevestigd zijn. De offerte betrof € 350.000,00. Dit is mij als verantwoordelijke gemeld. Daarbij kampte Het Kroondomein met achterstallig onderhoud. De afgelopen 14 jaar is er weinig tot geen onderhoud gepleegd. Dit achterstallige onderhoud had ook op een later moment kunnen worden gedaan. Maar het mee te nemen in het proces van de  verbouwing leek kostenbesparend en logisch. De raad is op een aantal punten niet volledig en tijdig geïnformeerd. Als wethouder ben ik daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk. Ik spreek de wens uit dat van hetgeen er is misgegaan geleerd gaat worden. Hollands Kroon heeft sinds de fusie besloten om de zaken anders te doen en in dat proces worden ook fouten gemaakt. Dit is een grote fout geweest, hopelijk kan de organisatie daarvan leren.’ aldus Wethouder Westerkamp.

Ook wethouder Meskers somde de gemaakte fouten op. Hij betreurde de gang van zaken en dan vooral de beeldvorming onder de burgers. ‘De burgers hebben het beeld gekregen dat we maar een beetje aanrommelen. En ik kan u garanderen dat dit ver bezijden de waarheid is.’ aldus Wethouder Meskers. Lees verder

Wethouders Westerkamp en Meskers op glad ijs

‘Wethouders Frits Westerkamp en Theo Meskers’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Vanmiddag om 17.00 uur begint in De Ontmoeting de raadsvergadering waarin de begroting van de gemeente Hollands Kroon voor 2018 wordt behandeld. Naar het zich laat aanzien zal dit niet zonder slag of stoot verlopen.

De posities van wethouders Westerkamp (LADA) en Meskers (VVD) zullen ter discussie worden gesteld.De oppositiepartijen hebben in gezamenlijkheid twee moties voorbereid voor de bestuurders. Aan­lei­ding hier­voor is de bud­get­over­schrij­ding van mi­ni­maal 2,4 mil­joen euro voor de ver­bou­wing van ge­meen­te­hui­zen De Ont­moe­ting en het Kroon­do­mein. Plus het on­juist en laat in­for­me­ren hier­over van de ge­meen­te­raad.