Vermillion stopt met gaswinning bij Slootdorp

SLOOTDORP – Ver­mi­li­on Ener­gy stopt naar ver­wach­ting eind 2025 met het win­nen van aard­gas aan de Nieu­we­slui­zer­weg in Sloot­dorp, dat meldt de Schager Courant. Uit het reservoir dat ligt tussen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwaard  zal tot die tijd nog tussen de 131 en 564 mil­joen ku­bie­ke me­ter gas uit de grond ha­len. Het gas wordt op ruim twee kilometer diepte gewonnen.

In Sloot­dorp wordt sinds 1977 gas uit de grond ge­haald. Uit de 7 putten die tot nu toe zijn gebruikt is in totaal bijna 1,6 miljoen kubieke meter gas gewonnen. Het stoppen met het winnen van aardgas is niet gerelateerd aan de discussie die op dit moment rond de problemen in Groningen speelt. Het veld bij Sloot­dorp is vele ma­len klei­ner dan het Sloch­te­ren­re­ser­voir.

Aardwarmte te gebruiken als warmtebron voor kassen op Agriport

'Gasstation Middenmeer' - Foto: Google Earth

‘Gasstation Middenmeer’ – Foto: Google Earth

MIDDENMEER – Achter de Alkmaarseweg 11 in Middenmeer wordt sinds 1977 aardgas door Vermilion gewonnen. Door de afname van de gasproductie verwacht Vermilion dat de winning van gas hier op termijn wordt beëindigd.

Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) en Vermilion zien mogelijkheden om deze put een tweede leven te geven. Deze bron kan namelijk voor aardwarmte worden gebruikt die de kassen op Agriport kan verwarmen. Op Agriport is de eerste stap voor aardwarmtewinning al gezet. Op dit moment worden de kassen van tien glastuinbouwbedrijven al voor twintig procent duurzaam verwarmd.
Lees verder