Wat ontbreekt hier?

WIERINGERWERF – De werkzaamheden bij de nieuwe vestiging van de Lidl zijn in de eindfase. Maar toch lijkt niet alles goed gegaan. Met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein is het voetpad opgeofferd. Dit tot groot ongenoegen van winkelier Wijnand van der Meer die in december zijn nieuwe zaak zal openen in Wieringerwerf.

‘Denk ik straks met mijn nieuwe winkel mooi in het verlengde van de winkelstraat te zitten, halen ze het wandelpad eruit ter hoogte van de Lidl. Dit gaat gevaarlijke situaties opleveren. Mensen lopen over de smalle weg waar veel verkeer rijdt of lopen dwars door de net aangelegde groenstrook. ‘aldus Wijnand van der Meer.

Via de sociale media hebben we vernomen dat er inmiddels contact is geweest met de gemeente en men gaat kijken hoe dit is op te lossen.

Geen bevoorradingspad achter de Terpstraat

WIERINGERWERF – In het kader van de herstructurering van Wieringerwerf heeft het college laten onderzoeken of een pad aan de kant van de Patrijsstraat haalbaar is. Het pad om de bevoorrading van de winkels via de achterzijde mogelijk te maken blijkt te kostbaar. De geschatte kosten zijn twee miljoen euro. Nu Lidl naar locatie Cremers lijkt te gaan verhuizen zou de aanleg van het pad alleen nog voor Deen benodigd zijn.

De verkeersoverlast wordt momenteel vooral veroorzaakt door de bevoorrading van de supermarkten. Dit gebeurt met grote vrachtwagens. Er is al bepaald dat op de huidige plaats van Lidl geen andere supermarkt mag worden gevestigd. En de andere winkels worden bevoorraad met kleinere auto’s. Naast de kosten zijn er ook enkele planologische bewaren. De uitrit van de Patrijsstraat richting de Grandpré Molièrestraat is te krap om met vrachtwagens te kunnen draaien. Wel wordt er bij de nieuwe inrichting van het winkelgebied gekeken naar oplossingen om de overlast van de vrachtwagens tot een minimum te beperken.

Asbest vertraagt verhuizing Optiek Meeuwsen naar Wieringerwerf

WIERINGERWERF – De verhuizing van Meeuwsen Optiek van Middenmeer naar Wieringerwerf is door de vondst van asbest uitgesteld. ‘Het stelt eigenlijk niets voor,’ zegt opticien Ed Ruijter in de Wieringer Courant, ‘het is maar een heel klein beetje, maar dat neemt niet weg dat de bouw is stilgelegd.’ ‘In dit pand was vroeger een garage, in het plafonnetje zat asbest en dat is bij een vorige verbouwing al verwijderd. Maar nu blijkt dat er nog een paar spijkertjes van zijn achtergebleven en daaraan zit asbest. Er zijn monsters genomen en er wordt bekeken of de omgeving is besmet met asbestvezels. Dat gebeurt in een laboratorium en we hebben er geen idee van hoe lang de uitkomst van het onderzoek op zich laat wachten.’
Lees verder

Café De Maaier stopt na de Nieuwjaarsduik

‘Café De Maaier sluit zijn deuren’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Per 1 januari 2018, na de nieuwjaarsduik, valt het doek voor de Café De Maaier. De horecagelegenheid die al sinds heugenis in de Terpstraat is gevestigd sluit dan voorgoed de deuren. Het pand maakt, als het aan pandeigenaar Ton Viëtor ligt, plaats voor seniorenappartementen mat daaronder een winkel of daghoreca.
Lees verder

Brandweer, politie en buitendienst onder één dak in Wieringerwerf

Het politiebureau aan de Terpstraat in Wieringerwerf'

Het politiebureau aan de Terpstraat in Wieringerwerf’

WIERINGERWERF – De buitendienst, brandweer en politie onder één dak, op één locatie. Dat is het idee van het college om een multifunctionele ruimte te bouwen aan de Medemblikkerweg 2a in Wieringerwerf.

De gemeentewerf in Wieringerwerf is gedateerd en er moet flink in geïnvesteerd worden om het pand aan de eisen van een werkomgeving in de huidige tijd te laten voldoen. Het college denkt daarom dat de beste optie is om een nieuwe werf te bouwen. Op basis van het dekkingsplan Noord-Holland Noord van de Veiligheidsregio, waarin de aanrijtijden voor de brandweer zijn vastgelegd, moet er in Wieringerwerf een nieuwe kazerne komen. Ook de politie zoekt een nieuwe locatie in Wieringerwerf voor haar regiofunctie. Deze drie ontwikkelingen kunnen worden gecombineerd in één gebouw.

Lees verder