Hoe zit het met de gladheidsbestrijding in Hollands Kroon?

HOLLANDS KROON – De winterperiode komt er weer aan. Daarom is het goed te weten hoe de gladheidsbestrijding in Hollands Kroon is geregeld. Hollands Kroon is in vier deelgebieden opgedeeld. Alleen als het glad is gaan de strooiauto’s de weg op. Een strooiroute duurt ongeveer 2,5 uur. Houdt er daarom rekening mee dat er niet direct overal zout ligt en het nog glad kan zijn op de wegen. Lees verder

Nieuwe onderkomen van Rijkswaterstaat krijgt vorm

‘De opbouw van het nieuwe onderkomen van Rijkswaterstaat is in volle gang’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Met mooie vormen verschijnt aan de rand van Wieringerwerf de nieuwbouw op het terrein van Rijkswaterstaat. Het steun­punt van Rijks­wa­ter­staat na­bij de A7 in Wie­rin­ger­werf krijgt dit jaar een flin­ke me­ta­mor­fo­se. De nieuwbouw die tot oktober zal duren kost ongeveer 2,5 miljoen euro.

Het nieuwe gebouw wordt ener­gie­neu­traal en mo­ge­lijk zelfs ener­gie­ pro­du­ce­rend. Het dak wordt voorzien van een zonnedak. Met een dak gevuld met circa 700 zonnepanelen is het project revolutionair te noemen. Voor de nieuwbouw van het pand worden veel her­bruik­ba­re ma­te­ri­a­len gebruikt, zo­als la­riks­hout, alu­mi­ni­um en be­ton.

Zoutopslag Rijkswaterstaat Wieringerwerf op de schop

‘De loodsen van Rijkswaterstaat in Wieringerwerf’ – Bron: Google Earth

WIERINGERWERF – Het steun­punt van Rijks­wa­ter­staat na­bij de A7 in Wie­rin­ger­werf krijgt in 2018 een flin­ke me­ta­mor­fo­se. De hui­di­ge stal­lingsloods (voor strooi­ers en sneeuw­schui­vers) plus zout­op­slag aan de Me­dem­blik­ker­weg is ver­ou­derd en af­ge­schre­ven. Deze loods zal wor­den ge­sloopt. Op dezelfde plek zal nieuwbouw verrijzen. De nieuwbouw is gepland tussen april en oktober en zal ongeveer 2,5 miljoen gaan kosten.

Het nieuwe gebouw wordt ener­gie­neu­traal en mo­ge­lijk zelfs ener­gie­pro­du­ce­rend. Het dak wordt voorzien van een zonnedak. Met een dak gevuld met circa 700 zonnepanelen is het project revolutionair te noemen. Voor de nieuwbouw van het pand worden veel her­bruik­ba­re ma­te­ri­a­len gebruikt, zo­als la­riks­hout, alu­mi­ni­um en be­ton. Lees verder

Strooiwagens voor de eerste keer op pad

Strooien RijkswaterstaatNOORDKOP – Het dreigt vannacht en morgenochtend glad te worden en dus wordt er weer gestrooid. Rijkswaterstaat neemt alvast maatregelen tegen de verwachte vrieskou: de eerste strooiwagens rijden al op verschillende plaatsen in Noord-Holland.

Opeen speciale kaart van Rijkswaterstaat is te zien waar de strooiwagens rijden en strooien.