Ondertekening intentieovereenkomst Campus De Terp

In samenwerking met de stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, gemeente, schoolbesturen van het basisonderwijs en voorgezet onderwijs is deze overeenkomst tot stand gekomen. Hierin staat beschreven dat alle partijen de intentie hebben om campus De Terp te realiseren in Wieringerwerf. De campus moet een plek worden waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten. Ook de samenwerking met het voorgezet onderwijs (RSG Wiringherlant) en de koppeling aan het bedrijfsleven is essentieel.

SSWW op zoek naar invulling uren Zwembad De Terp

WIERINGERWERF – De Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is momenteel bezig, samen met vier schoolbesturen en de gemeente Hollands Kroon, een nieuwe campus ‘De Terp’ te ontwikkelen in Wieringerwerf. Deze campus behelst een nieuw te vormen brede school, nieuwe sporthal, buitensportfaciliteiten en mogelijk in de toekomst een nieuw zwembad.

De stichting is nu al betrokken bij de exploitatie en organisatie van het huidige zwembad. Men wil voor alle bewoners en elk talent tussen de 0 en 100 jaar een veilige en gezonde omgeving creëren, met een duidelijk accent op bewegen en gezondheid. Momenteel maakt de Stichting Aangepaste Sportbeoefening (SAS) op zaterdagochtend volop gebruik van de zwemfaciliteiten. Lees verder